Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Plan odwiedzin chorych w domach

Posługa sakramentalna wśród chorych

– pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąc

 

Istnieje możliwość coniedzielnej komunii świętej przynoszonej do domu chorego przez Szafarza