Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Domowy Kościół

 

Informacje o Domowym Kościele

Domowy Kościół (inaczej Kręgi Rodzin) jest małżeńsko-rodzinną gałęzią w Kościele i działa w ramach Ruchu Światło-Życie (Oaza). Założycielem Domowego Kościoła był czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-87), który zapoczątkował Ruch Światło-Życie. Domowy Kościół pomaga małżonkom czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Rodzina jest najważniejszym miejscem formacji, a podstawą struktury jest krąg złożony od 4 do 7 małżeństw. Spotkania kręgu odbywają sie raz w miesiącu z udziałem księdza. Poprzez wspólną modlitwę, dzielenie się swoją wiarą i doświadczeniami wspomagamy się wzajemnie w budowaniu szczęśliwych, chrześcijańskich rodzin.  Wyjeżdżamy również na rekolekcje oraz spotykamy się towarzysko przy różnych okazjach.  Dzięki temu nasze dzieci mogą spędzić czas z rówieśnikami o podobnych wartościach chrześcijańskich.

W świecie zawirowań, grzechu i słabości, warto postawić na mocny fundament - gotowe narzędzie, które oferuje nam Kościół, pozwalające budować nasze małżeństwo i rodzinę oraz zbliżać się do Pana Jezusa. Krąg Rodzin Domowego Kościoła i zakorzenienie się w Panu Jezusie, jest mocną "kotwicą" na wzburzonym morzu.

Strona ogólnopolska Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl

I Krąg Rodzinny w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego

 

 

Pierwszy krąg zawiązał się w marcu 2015 roku i był pilotowany przez małżeństwo z Kurdwanowa: Ewę i Marka oraz Ojca Grzegorza. Po etapie ewangelizacji i pilotażu (około 1,5 roku) przyjęliśmy Pana Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Od września 2016 roku istniejmy jako samodzielny krąg, liczący 4 małżeństwa. Na spotkaniach wymieniamy się doświadczeniami z życia, dzielimy radościami i troskami, czytamy Słowo Boże oraz modlimy się.

Zachęcamy wszystkich małżonków mających sakramentalny związek do dołączenia i tworzenia kolejnych kręgów w naszej Parafii Zmartwychwstania Pańskiego.

II Krąg Rodzinny w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego

We wrześniu 2017 zawiązał się drugi Krąg Rodzinny w naszej Parafii.

Kontakt

Kręgi rodzin w naszej Parafii prowadzi Ojciec Grzegorz Wiśniewski: Można zgłaszać się osobiście bądź dzwonić na telefon parafialny: (0-12) 655 02 14.

W każdą II niedzielę miesiąca spotykamy się na wspólnej Eucharystii w górnym kościele o godz. 11.30 (poza lipcem i sierpniem).

Bezpośrednio po Mszy Świętej  zazwyczaj organizujemy spotkania „przy kawie” w salce pod kościołem, na które serdecznie zapraszamy.

Kontakt do animatorów kręgu I: Krzysztof i Jadwiga Flach (email: krzysztof@flach.pl)