Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

DROGA NEOKATECHUMENALNA W PARAFII ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

W 1976 roku ówczesny  Metropolita Krakowski Kardynał Karol Wojtyła przyjął  katechistów wędrownych  z Lublina, a zachęcony przez nich, wyraził zgodę i stworzył warunki do głoszenia katechez. Dając przyzwolenie na otwarcie Drogi wypowiedział słowa o  dużej wadze i nadziei: „JEŚLI TO CO MÓWICIE JEST PRAWDĄ, A WIERZE ŻE JEST, TO WY ZMIERZACIE DO ŻRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA”.

Tak w Krakowie rozpoczęło się dzieło NOWEJ EWANGELIZACJI, z mocy Ducha Świętego, przez natchnienie i wstawiennictwo Maryi Dziewicy. Dziesięć lat później kerygmat zabrzmiał w naszej parafii. Jest rok 1986, proboszczem parafii jest ks. Br. Zarański CR, są głoszone katechezy, a  w dzieło to angażują się Ojcowie Jezuici: ks. M. Dziadosz i J. Konieczny; małżeństwo K i W Jaworscy, Adam Surmacz i Agnieszka Marynowicz (?) oboje stanu wolnego.  W ten sposób powstaje pierwsza wspólnota licząca 22 osoby. Parafia staje się jedną z tych na świecie, o których mówił papież Paweł VI (04.08.1976): „Nasze czasy domagają się tego, by znowu podjąć się budowania Kościoła psychologicznie i pastoralnie, tak jakby się miało rozpocząć na nowo”.

Następne lata to kolejne katechezy i wspólnoty, a tym samym powolne kroczenie na drodze naszego nawrócenia. W czasie kiedy proboszczem jest ks. St. Cyganik CR, w parafii funkcjonują 3-4 wspólnoty. Kiedy parafię przejmuje jego następca, ks. Ryszard Pacholec CR, w wyniku przechodzenia przez nas kolejnych etapów, formują się dwie wspólnoty. Czas ten obfituje w ważne wydarzenia, obchody  wielkiego Jubileuszu roku 2000 dają możliwość pielgrzymki do ZIEMI ŚWIETEJ, potem do RZYMU wielu osobom z naszego grona. Z kolei powołania, których odkrywanie i badanie  we wspólnocie daje się zauważyć, owocują dojrzałymi decyzjami życiowymi (małżeństwo, seminarium duchowe, przebaczanie bliźniemu).

Zgodnie z regułą zgromadzenia Zakonu Zmartwychwstania Pańskiego w parafii następują kolejne zmiany proboszczów, ale w całym tym okresie wspólnoty nieustannie funkcjonują we wspólnocie parafialnej.

Rok 2013 stał się szczególnym dla Drogi Neokatechumenalnej w naszej parafii, gdyż nasz brat Dariusz Grzywa, po okresie formacji w misyjnym seminarium Redemptoris Mater w Warszawie, przyjął  z rąk kardynała Kazimierza Nycza święcenia kapłańskie.

W lipcu 2014 roku nastąpiło przeniesienie dwóch wspólnot z parafii M.B. Dobrej Rady, które połączone razem z naszymi utworzyły, istniejące aktualnie dwie wspólnoty, liczące dziś ok. 50 (pierwsza wspólnota) i ok. 18 (druga wspólnota) osób.

W ten sposób przebiegło 30 lat istnienia Drogi Neokatechumenalnej w parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Woli Duchackiej. Jesteśmy zatem świadkami jak w tym czasie Pan Bóg prowadził nas przez życie, pozwalając nam doświadczać różnych wydarzeń (kryzysy, śmierci braci, narodziny dzieci, wnuków, sakramenty małżeństwa, powołania kapłańskie),  w których  nieustannie mogliśmy odkrywać Jego miłość.

 

Kapłani posługujący wspólnotom neokatechumenalnym: ks. Stanisław Landzwojczak CR, ks. Bartłomiej Gzella CR, ks. Marek Tomski CR