Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

– każda niedziela oraz w Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc – drugi dzień świąt

Katecheza przed udzieleniem Sakramentu Chrztu dla rodziców i rodziców chrzestnych

– piątek poprzedzający niedzielę chrztu, o g. 18.30 w kancelarii parafialnej

(na czas epidemii katecheza ustalana indywidualnie)

 

Dokumenty:

– akt urodzenia dziecka

– dane o rodzicach i chrzestnych

– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

– spowiedź rodziców i rodziców chrzestnych

– zezwolenie na chrzest od ks. Proboszcza, jeśli odbywa się on poza parafią zamieszkania rodziców dziecka

Rodzice chrzestni:

Kan. 874 –

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.