Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”

 

Nikołaj Gogol (rosyjski pisarz, 1809- 1852)

 

 Parafialny Zespół Charytatywny- sprawozdanie z działalności w 2015 roku

 

Parafialny Zespół Charytatywny pragnie gorąco podziękować za hojność parafian w 2015 roku- apele sprzed dwóch lat i roku spotykają się nadal z mocnym odzewem. W 2015 r. zebraliśmy do puszek o ponad 12% większą kwotę, niż to było rok wcześniej! A przecież okazaliście dużą hojność przy zbiórkach żywności na paczki przed Świętami Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia. Dzięki Wam opłaciliśmy obiady wszystkim potrzebującym dzieciom z naszej parafii, których prośby dotarły do Zespołu. Mogliśmy również wesprzeć wiele rodzin i osób samotnych, będących w bardzo trudnej sytuacji- to dzięki Waszej ofiarności na wielu twarzach mógł pojawić się uśmiech w trakcie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia! Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie ubiegłego roku; dla ułatwienia wszystkie kwoty zostały zaokrąglone do pełnych złotych- wpływy „w górę”, a wydatki „w dół”.

Wpływy:
a) zbiórki do puszek: 43.465 zł (dokładnie 43.458,26 zł- różnica wynika z miesięcznych zaokrągleń;       w 2014 r.- 38.692,70 zł):

– styczeń: 6.742 zł;
– luty: 4.280 zł;
– marzec: 3.245 zł;
– kwiecień: 3.818 zł;

– maj: 3.960 zł;

– czerwiec: 3.086 zł;

– lipiec: 1.563 zł;

– sierpień: 3.089 zł;

– wrzesień: 3.198 zł;

– październik: 3.712 zł;

– listopad: 3.716 zł;

– grudzień: 3.056 zł;

 1. b) pozostało z 2014 r.:139 zł ( dokładnie: 1.138,40 zł).

Razem wpływy: 44.604 zł.

Wrzucano niekiedy do puszek pieniądze w obcych walutach- w sumie 11 euro – zostały one wymienione wg aktualnego kursu.

Wydatki:

 1. a) obiady:629 złotych (dokładnie: 37.630,50 zł; w 2014 r.- 35.781 zł):

– styczeń: 3.831 zł;
– luty: 2.120 zł;
– marzec: 4.664 zł;
– kwiecień: 3.325 zł;

– maj: 4.240 zł;

– czerwiec: 3.656 zł;

– wrzesień: 3.961 zł;

– październik: 4.362 zł;

– listopad: 4.130 zł;

– grudzień: 3.340 zł;

 1. b) dofinansowanie wyjazdów na „zieloną szkołę” oraz zakupu podręczników:298 zł;
  c) zakup artykułów spożywczych na Dzień Chorego: 636 zł;
  d) pomoc dla osób znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji (dofinansowanie zakupu energii elektrycznej): 206 zł.
  Razem wydatki: 39.769 zł.

            Dzień Chorego obchodzony jest w Parafii od wielu lat. Organizowana jest msza święta
z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, po której obywa się spotkanie w dolnym kościele, połączone z poczęstunkiem. W ostatnich latach uczestniczyło w spotkaniach po około 40 osób; należy dodać, że organizatorzy przynoszą ze sobą ciasta, wypiekane na własny koszt.

W 2015 r. z obiadów korzystało 28- 32 uczniów- jak już wspomniano, mogliśmy opłacić obiady wszystkim zgłoszonym, potrzebującym dzieciom. Wprawdzie koszt obiadów pozostał bez zmian (w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7: 4 zł dla dzieci młodszych i 4,50 zł dla dzieci starszych – dzięki dofinansowaniu przez Miasto Kraków szkół integracyjnych; w stołówce Gimnazjum Nr 27 i Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej: 7 zł dla dzieci młodszych i 8,50 zł dla dzieci starszych), jednak większość potrzebujących to uczniowie szkół przy ul. Malborskiej (gdzie obiady są droższe), stąd wydatki na obiady były większe niż rok wcześniej. W sumie, w 2015 roku, zapłacono za 5.525 obiadów (w 2014 r. 5.854).

Pragniemy przypomnieć, że działalność Zespołu ogranicza się do terenu Parafii i pomoc trafia wyłącznie do jej mieszkańców, a Zespół nie ponosi ŻADNYCH kosztów organizacyjnych- zebrane środki w 100 % trafiają do potrzebujących.

Przepraszając za uciążliwość, nadal zwracamy się z prośbą, by w niedziele, w których organizowane są zbiórki, wychodzić z kościoła głównym wejściem- niech te drzwi staną się wtedy taką Symboliczną Bramą Miłosierdzia i Dobrego Serca- tym bardziej, że obchodzimy Rok Miłosierdzia. Prosimy też, by nie wrzucać do puszek monet o wartości mniejszej niż 10 groszy (duży problem z ich wymianą), „egzotycznych” walut (np. rumuńskie bany) oraz środków płatniczych wycofanych z obiegu.

Dzięki zebranej żywności przygotowaliśmy i przekazaliśmy potrzebującym blisko 100 paczek- przed Wielkanocą 31, a przed Świętami Bożego Narodzenia 62 paczki. Ponadto zebrano na lekarstwa (do puszki obok kosza z żywnością) 2.870zł- przekazano potrzebującym 740 zł, pozostała kwota będzie wydawana sukcesywnie w 2016 r.

Podobnie jak rok wcześniej, wolontariusze Zespołu prowadzili działalność skierowaną do ludzi poważnie chorych, upośledzonych ruchowo i samotnych- obecnie mamy 4 stałych podopiecznych (w ciągu roku zmarły 2 osoby) oraz pomagamy doraźnie innym potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu młodych członków Zespołu, podobnie jak w 2014 r., zorganizowano
5 imprez dla Naszych Seniorów. To piękny wyraz szacunku dla starszych. Przypominamy, że koszty tych imprez nie są finansowane ze środków zbieranych przez Zespół. W tym przypadku również często organizatorzy przynoszą ze sobą potrawy, przygotowane na własny koszt.

Zespół pomagał też w organizacji festynu, z którego dochód przeznaczono na dofinansowanie przyjazdu katolików z Ukrainy na Światowe Dni Młodzieży.
Nadal zwracamy się z prośbą o włączanie się do działalności charytatywnej– Zespół liczy niecałe 20 osób, a część z nich jest już w wieku senioralnym i nie zawsze zdrowie pozwala im aktywnie brać udział w przedsięwzięciach. Prosimy więc osoby pełnoletnie, chętne do pracy
w wolontariacie i mogące poświęcić kilka godzin miesięcznie dla innych, o kontakt telefoniczny na nr 785918254 (dzwonić po godz. 19.00). Można zgłaszać się też w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Wszystkich, którzy chcą czynnie włączyć się w zbiórki pieniędzy oraz mają ciekawe pomysły w tym zakresie, zapraszamy na nasze spotkania, w poniedziałki po „zbiórkowych” niedzielach, do zakrystii, po wieczornej mszy świętej.

Z tego miejsca pragniemy również podziękować wszystkim księżom i siostrom zakonnym, szczególnie Księdzu Proboszczowi oraz Siostrze Stanizji. Dziękujemy również pracownikom szkół
i stołówek, współpracujących z nami.

Na koniec życzymy wszystkim parafianom, by w 2016 roku Boże miłosierdzie nie opuszczało nikogo. Niech każdy dzień przynosi Wam wyłącznie zdrowie, szczęście, radość
i uśmiech.

 Parafialny Zespół Charytatywny

 

Parafialny Zespół Charytatywny- sprawozdanie z działalności w 2014 roku 

 

 

Parafialny Zespół Charytatywny pragnie przede wszystkim podziękować za hojność parafian w 2014 roku- apel sprzed roku spotkał się z mocnym odzewem. W 2014 r. zebraliśmy do puszek prawie o 30% większą kwotę, niż to było rok wcześniej! Mogliśmy opłacić obiady  wszystkim potrzebującym dzieciom (których prośby dotarły do naszego zespołu) z naszej parafii, mogliśmy również przeznaczyć większe środki na pomoc osobom, będącym w bardzo trudnej sytuacji- przede wszystkim dofinansowaliśmy zakup lekarstw oraz opału. To dzięki Waszej ofiarności na niektórych twarzach mógł pojawić się uśmiech w trakcie Świąt Bożego Narodzenia! Poniżej Przedstawiamy szczegółowe rozliczenie ubiegłego roku; dla ułatwienia wszystkie kwoty zostały zaokrąglone do 10 groszy- wpływy „w górę”, a wydatki „w dół”.

 

Wpływy:
a) zbiórki do puszek: 38.692 złote i 70 groszy (w 2013 r.- 29.776 złotych i 61 groszy):

– styczeń: 4.057 złotych i 30 groszy;
   – luty: 3.442  złote;
– marzec: 3.552 złote i 70 groszy;
– kwiecień: 3.709  złotych i 70 groszy;

– maj: 3.411 złotych i 10 groszy;

– czerwiec: 2.678 złotych i 50 groszy;

– lipiec: 2.784 złote i 90 groszy;

– sierpień: 2.779 złotych;

– wrzesień: 2.627 złotych i 30 groszy;

– październik: 3.518 złotych i 70 groszy;

– listopad: 2.642 złote i 70 groszy;

– grudzień: 3.488 złotych i 80 groszy;

 1. b) dochód z festynu:200 złotych;
 2. c) pozostało z 2013 r.: 895 złotych i 90 groszy ( dokładnie: 895 złotych i 83 grosze).

Razem wpływy: 40.788 złotych i 60 groszy.

Wrzucano niekiedy do puszek pieniądze w obcych walutach- 20 euro i 10 centów oraz 3 korony czeskie- zostały one wymienione wg aktualnego kursu.

 

Wydatki:

 1. a) obiady:781 złotych (w 2013 r.- 27.198 złotych i 50 groszy ):

– styczeń: 3.450 złotych i 50 groszy;
   – luty: 2.185 złotych;
– marzec: 4.137 złotych ;
– kwiecień: 3.570  złotych;

– maj: 3.940 złotych;

– czerwiec: 3.615 złotych i 50 groszy;

– wrzesień: 2.938 złotych;

– październik: 4.802 złote;

– listopad: 4.023 złote;

– grudzień: 3.120 złotych;

 1. b) dofinansowanie wyjazdów integracyjnych, na „zieloną szkołę” oraz obozów: 500 złotych;
  c) zakup artykułów spożywczych na Dzień Chorego: 469 złotych i 20 groszy (dokładnie: 469 złotych i 28groszy);
  d) pomoc dla osób znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji (dofinansowanie zakupu lekarstw oraz opału):900 złotych.
  Razem wydatki: 39.650 złotych i 20 groszy.

W Dniu Chorego uczestniczyło ponad 40 osób; należy dodać, że organizatorzy przynoszą ze sobą ciasta, wypiekane na własny koszt. Rok temu wspominaliśmy, jak w ostatnich latach malała ilość opłacanych obiadów- w roku szkolnym 2013/2014 mogło skorzystać z tej pomocy tylko
26 uczniów. W tym roku z pomocy korzystało maksymalnie 36 uczniów- jak już wspomniano, mogliśmy opłacić obiady  wszystkim potrzebującym dzieciom. Koszt obiadów pozostał bez zmian-  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7: 4 zł dla dzieci młodszych i 4,50 zł dla dzieci starszych; w stołówce Gimnazjum Nr 27 i Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej:
7 zł dla dzieci młodszych i 8,50 zł dla dzieci starszych. W sumie, w 2014 roku, zapłacono za  5.854  obiadów.
Pragniemy przypomnieć, że działalność Zespołu ogranicza się do terenu Parafii i pomoc trafia wyłącznie do jej mieszkańców, a Zespół nie ponosi ŻADNYCH kosztów organizacyjnych- zebrane środki w 100 % trafiają do potrzebujących.

Przepraszając za uciążliwość, zwracamy się również z prośbą, by w niedziele, w których organizowane są zbiórki,  wychodzić z kościoła głównym wejściem- niech te drzwi staną się wtedy taką Symboliczną Bramą Dobrego Serca.

 

Przed rokiem wspominaliśmy, że ze względu na  zwiększającą się ilość  ludzi poważnie chorych, upośledzonych ruchowo i samotnych, planujemy w 2014 roku rozpocząć jakby II filar działalności, skierowany właśnie z pomocą do takich osób. Ten cel udało się osiągnąć- na początku bieżącego roku stan Zespołu powiększył się ponad dwukrotnie, o osoby w większości młode, w tym również młodzież akademicką. Dzięki nowym członkom powołano do życia wolontariat, który opiekuje się starszymi i chorymi (obecnie 6 podopiecznych), poprzez  odwiedziny i spędzanie
z nimi czasu, pomoc (sprzątanie, zakupy), pielęgnację chorych, itp. Dzięki zaangażowaniu młodych członków Zespołu, zorganizowano kilka imprez dla ludzi starszych: Bal Seniorów, Ognisko dla Seniorów, Pożegnanie Jesieni przez Seniorów oraz Andrzejki  Seniorów. Jest to wspaniałe zjawisko- wyraz szacunku dla starszych i pięknych relacji międzypokoleniowych. Nadmieniamy, że koszty tych imprez nie są finansowane ze środków zbieranych przez Zespół. W tym przypadku również często organizatorzy przynoszą ze sobą potrawy, przygotowane na własny koszt. Jeśli ktoś pragnie wesprzeć finansowo takie imprezy, proszony jest o pozostawienie w zakrystii koperty
z pieniędzmi i adnotacją: „Dla seniorów”. 

 

Nadal zwracamy się z prośbą  o włączanie się do działalności charytatywnej; osoby pełnoletnie, chętne do pracy w wolontariacie i mogące poświęcić kilka godzin miesięcznie dla innych, proszone są o kontakt telefoniczny na nr 785918254 (dzwonić po godz. 19.00). Można  zgłaszać się też w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Wszystkich, którzy chcą czynnie włączyć się w zbiórki pieniędzy oraz mają ciekawe pomysły w tym zakresie, zapraszamy na nasze spotkania,
w poniedziałki po „zbiórkowych” niedzielach, do zakrystii po wieczornej mszy świętej (ok. 18.30).

 

Z tego miejsca pragniemy również podziękować wszystkim księżom i siostrom zakonnym, zwłaszcza Księdzu Proboszczowi, któremu bardzo mocno na sercu leży pomoc potrzebującym, oraz Siostrze Stanizji, będącej „dobrym duchem” Zespołu. Dziękujemy również pracownikom szkół
i stołówek, współpracujących z nami.

 

Na koniec pragniemy życzyć wszystkim parafianom, by w 2015 roku Boża  opieka roztaczała się nad Wami każdego dnia. Niech ten rok przynosi Wam wyłącznie szczęście, radość, uśmiech i dobre wiadomości.

 

 

 

 

Parafialny Zespół Charytatywny