Plan odwiedzin chorych w domach

Posługa sakramentalna wśród chorych

– pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąc

 

Istnieje możliwość coniedzielnej komunii świętej przynoszonej do domu chorego przez Szafarza