Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

 

Przygotowanie do pierwszej komunii prowadzi o. Grzegorz Wiśniewski CR oraz w ZSOI s. Samuela CR, w Szkole im. bł. Celiny Borzęckiej CR – s. Salwina CR.

 

Dokumenty: I KOMUNIA ŚWIĘTA

– świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko nie było chrzczone w naszej parafii
– pozwolenie proboszcza na I Komunię poza parafią zamieszkania (jeśli dziecko mieszka poza naszą parafią)

 

Informacja dla rodziców klas II

W związku z licznymi zapytaniami rodziców obecnych klas II szkoły podstawowej pragnę poinformować,
że przygotowanie do I-szej komunii św. w szkołach naszej parafii obędzie się w klasach trzecich.

Oczywiście wszystkich chętnych przyjmiemy i przygotujemy przy naszym kościele.
Przypominamy jednak, że pierwszorzędnym miejscem przyjęcia pierwszej komunii jest,
według zaleceń Wydziału Katechetycznego, rodzinna parafia.

I –sza komunia św. w roku 2018 planowana jest w sposób następujący:

19.05.2018 (sobota) – Szkoła im. bł. Celiny Borzęckiej oraz klasy f, g  z Szkoły nr. 90 przy ul. Czarnogórskiej

20.05.2018 (niedziela) – Szkoła nr. 90 przy ul. Czarnogórskiej – klasy a,b,c,d,e

Indywidualne prośby o przeniesienie z grupy niedzielnej na  sobotnią i odwrotnie (a takie prośby dotarły już do nas)
będą możliwe i potwierdzane na wrześniowym spotkaniu rodziców.

 

Ufam, że tą wiadomością uspokoiłem zatroskanych rodziców.

 

o. Bartłomiej Gzella CR, proboszcz