Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Odpowiedzialny duszpasterz:

ks. Szymon Zaniewski CR

e-mail: szymon_zaniewski@hotmail.com

Messenger

tel.: (12) 655 02 14 wew. 113

Aktualność ogłoszeń: 30.03.2022

 

Informacje dla wszystkich kandydatów

 

Zgodnie ze Wskazaniami KEP dot. przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania z 2017 r. oraz z przepisami Archidiecezji Krakowskiej przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania trwa zasadniczo przez 3 lata (od 6 do 8 klasy szkoły podstawowej). Ze względu na sytuację pandemiczną konieczne jest jego skrócenie. Dalsze informacje znajdują się przy akapitach dla poszczególnych klas.

Właściwym miejscem przygotowania bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy, s. 68; por. pkt 9 Wskazań KEP dot. przygotowaniado przyjęcia sakramentu Bierzmowania). Uczniów szkół na terenie naszej parafii, którzy mieszkają na terenie innych parafii, zapraszamy do zgłoszenia się w parafii miejsca zamieszkania. Wyjątkowo można przystąpić do bierzmowania także w innym miesjcu. W takim razie konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody własnej parafii na przygotowanie i przyjęcie sakramentu poza parafią miejsca zamieszkania.

Przygotowanie do bierzmowania jest częścią duszpasterstwa parafialnego i nie jest powiązane z katechezą szkolną. Zainteresowanych prosimy o śledzenie informacji, szczególnie przez ogłoszenia parafialne. Informacji o bierzmowaniu nie podaje się przez szkolny dziennik elektroniczny. 

Dla kandydatów, którzy przyjęli chrzest poza tutejszą parafią konieczne jest uzyskanie wyciągu z księgi chrztu (metryki) z parafii, w której odbył się chrzest. Dotyczy to również osób, które przyjmowały I Komunię św. w tej parafii (aktów chrztu nie przechowuje się).

Dla kandydatów zamieszkałych poza terenem tutejszej parafii konieczne jest uzyskanie z własnej parafii zgody na bierzmowanie poza parafią zamieszkania.

 

Informacje dla kandydatów z 8 klas szkół podstawowych (2021/22)

Zapisy na tegoroczne, skrócone przygotwanie dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej zakończyły się.

Spotkania formacyjne zakończyły się.

Terminy: Bierzmowania będzie udzielone na Mszy Św. w sobotę, 11.06.2022 o godz. 11.00 (ZMIANA TERMINU!). Próby są zaplanowane na piątek, 27.05.2022, godz. 19.00 oraz piątek, 03.06.2022, godz. 19.00. Obecność na obu próbach jest ważna i obowiązkowa.

Przygotowanie

Nabożeństwa: Oprócz obowiązkowych niedzielnych i świątecznych Mszy Św. należy uczestniczyć w następujących nabożeństwach:

W Wielkim Poście (marzec i połowa kwietnia): W piątki w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (w naszym Kościele o godz. 09.00, 17.00, 18.30 i 19.30).

W maju: Raz w tygodniu w nabożeństwie majowym (tzw. "majówka" - w naszym Kościele o godz. 17.00, 18.30).

Katecheza - w ramach samodzielnej nauki należy:

Obejrzeć i znać treść filmików 3MC (https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq).

Przeczytać i znać treść Ewangelii według św. Marka (np. z https://biblia.deon.pl).

Znać na pamięć modlitwy pacierzowe (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Chwała Ojcu, Aniele Boży, Pod Twoją Obronę).

Znać na pamięć części stałe Mszy Św. (Spowiadam się, Chwała na wysokości Bogu, Wierzę w jednego Boga; Święty, święty, święty; Baranku Boży).

Znać i umieć przedstawić życiorys wybranego świętego patrona do bierzmowania (którego imię wybrano na bierzmowanie).

Rozmowa skrutacyjna ("egzamin"): Celem rozmowy skrutacyjnej jest sprawdzenie, czy kandydat przygotował się należycie do przyjęcia sakramentu. Nie jest to egzamin na ocenę, więc proszę się go nie bać. Jeśli kandydat przerobi wyżej wymienione punkty, rozmowa nie będzie stanowiła problemu. Rozmowa odbywa się indywidualnie i stacjonarnie dla każdego kandydata: Należy się na nią umówić każdy z osobna i podać propozycję terminu. Można odbyć ją w częściach (tzn. zdawać poszczególne punkty osobno). Rozmowy należy bezwzględnie odbyć do 31.05.2022.

Indeksy należy oddać od 27.05.2022 do 03.06.2022.

Formalności:

Świadek bierzmowania: Świadkiem może być katolik (także odmiennej płci), który ukończył 16 rok życia, jest bierzmowany i prowadzi życie zgodnie z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. może regularnie przyjmować Komunię św. i nie żyje w sytuacji stałego grzechu ciężkiego). Świadkiem nie może być rodzic bierzmowanego, może nim zaś być rodzeństwo (por. kan. 874, 892, 893 KPK). Imię i nazwisko świadka do bierzmowania należy podać do 31.05.2022.

Ewentualnie brakujące dokumenty należy donieść jak najszybciej, nie później zaś niż do 31.05.2022. Kandydat bez koniecznych dokumentów bezwzględnie nie będzie dopuszczony do sakramentu.

 

Informacje dla kandydatów z 7 klas szkół podstawowych (2021/22)

Zapisy na skrócone dwuletnie przygotwanie dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej zakończyły się. Nie przyjmuje się spóźnionych zgłoszeń.

Spotkania odbędą się w następujących terminach o godz. 19.00 w sali katechetycznej pod kościołem:

14. i 17.03.2022, 04 i 07.04.2022, 16. i 19.05.2022 oraz 06. i 09.06.2022. Kandydaci wybierają jedno z podanych spotkań w miesiącu (poniedziałek lub czwartek). Nie trzeba się zapowiadać i można zmienić wybór.

Nabożeństwa: Oprócz niedzielnej Mszy św. należy uczestniczyć w następujących okresach w jednym nabożeństwie tygodniowo:

w Wielkim Poście: Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (w dowolnym kościele o dowolnej porze) -  w naszej parafii Drogi Krzyżowe są odprawiane w piątki Wielkiego Postu o godz. 9.30, 17.00, 18.30 i 19.30.

w maju: Nabożeństwo majowe, codziennie po Mszy św. wieczornej (godz. 18.30).

w czerwcu (do końca roku szkolnego): Nabożeństwo czerwcowe, codziennie po Mszy św. wieczornej (godz. 18.30).

Ewenutalne dokumenty (akt chrztu, zgoda z własnej parafii) należy donieść do następnego roku szokolnego.

 

Informacja dla kandydatów z 6 klas szkół podstawowych (2021/22)

Przygotowanie dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej rozpocznie się w następnym roku szkolnym (7 klasa). Prosimy o śledzenie tej strony pod koniec wakacji.