Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Odpowiedzialny duszpasterz:

ks. Szymon Zaniewski CR

e-mail: szymon_zaniewski@hotmail.com

Messenger

tel.: (12) 655 02 14 wew. 113

 

Aktualność ogłoszeń: 12.03.2021

 

Informacja dla kandydatów ze szkół średnich (2020/21), którzy mieli przyjąć sakrament bierzmowania w 2020 r.

Zaległe Bierzmowanie odbędzie się w sobotę, 24 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00 w naszym kościele parafialnym.

Ze względu na aktualnie obowiązujące ograniczenia liczby osób w kościołach, na Mszy św. będą obecni sami kandydaci z jednym wyznaczonym świadkiem dla wszystkich.

Jeżeli ograniczenia zostaną zmniejszone lub zniesione, przewiduje się obecność także rodziców.

Msza św. będzie transmitowana na parafialnym kanale YouTube.

Kandydaci są proszeni o potwierdzenie swojej obecności mailowo, przez aplikację Messenger lub osobiście w kancelarii parafialnej.

 

Informacja dla kandydatów z 8 klas szkół podstawowych (2020/21)

Dla kandydatów, którzy przyjęli chrzest poza tutejszą parafią:

Konieczne jest uzyskanie wyciągu z księgi chrztu (metryki) z parafii, w której odbył się chrzest.

Dla kandydatów zamieszkałych poza terenem tutejszej parafii:

Konieczne jest uzyskanie z własnej parafii zgody na bierzmowanie poza parafią zamieszkania.

 

Wszyscy kandydaci - również ci, którzy uczęszczali na stacjonarne spotkania formacyjne w kościele - są proszeni o zapisanie się na listę przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. W nim zawarty jest wzór zgody rodziców lub opiekuna prawnego. Można w nim także zamieścić skan lub zdjęcie ww. dokumentów.

Kandydata mogą zgłosić także rodzice/opiekun prawny osobiście w kancelarii parafialnej.

Termin bierzmowania jest wstępnie planowany na początek czerwca 2021 r. Przygotowanie odbywa się zdalnie przez samonaukę. Dalsze informacje (materiał do nauki, wymagania) kandydat otrzyma po zapisie.

 

Informacja dla kandydatów z 6 i 7 klas szkół podstawowych (2020/21)

Przygotowanie dla 6- i 7-klasistów jest zawieszone do odwołania. Nie przewiduje się spotkań formacyjnych póki trwa nauka zdalna w szkołach. Prosimy sprawdzić tę stronę ponownie, gdy uczniowie wrócą do nauki stajconarnej (lub najpóźniej po wakacjach).