Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Odpowiedzialny duszpasterz:

ks. Szymon Zaniewski CR

e-mail: szymon_zaniewski@hotmail.com

Messenger

tel.: (12) 655 02 14 wew. 113

Aktualność ogłoszeń: 08.11.2021

 

Informacje dla wszystkich kandydatów

Zgodnie ze Wskazaniami KEP dot. przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania z 2017 r. oraz z przepisami Archidiecezji Krakowskiej przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania trwa zasadniczo przez 3 lata (od 6 do 8 klasy szkoły podstawowej). Ze względu na sytuację pandemiczną konieczne jest jego skrócenie. Dalsze informacje znajdują się przy akapitach dla poszczególnych klas.

Właściwym miejscem przygotowania bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy, s. 68; por. pkt 9 Wskazań KEP dot. przygotowaniado przyjęcia sakramentu Bierzmowania). Uczniów szkół na terenie naszej parafii, którzy mieszkają na terenie innych parafii, zapraszamy do zgłoszenia się w parafii miejsca zamieszkania. Wyjątkowo można przystąpić do bierzmowania także w innym miesjcu. W takim razie konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody własnej parafii na przygotowanie i przyjęcie sakramentu poza parafią miejsca zamieszkania.

Przygotowanie do bierzmowania jest częścią duszpasterstwa parafialnego i nie jest powiązane z katechezą szkolną. Zainteresowanych prosimy o śledzenie informacji, szczególnie przez ogłoszenia parafialne. Informacji o bierzmowaniu nie podaje się przez szkolny dziennik elektroniczny. 

Dla kandydatów, którzy przyjęli chrzest poza tutejszą parafią konieczne jest uzyskanie wyciągu z księgi chrztu (metryki) z parafii, w której odbył się chrzest. Dotyczy to również osób, które przyjmowały I Komunię św. w tej parafii (aktów chrztu nie przechowuje się).

Dla kandydatów zamieszkałych poza terenem tutejszej parafii konieczne jest uzyskanie z własnej parafii zgody na bierzmowanie poza parafią zamieszkania.

Informacje dla kandydatów z 8 klas szkół podstawowych (2021/22)

Zapisy na tegoroczne, skrócone przygotwanie dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej zakończyły się.

Spotkania formacyjne rozpoczną się od 01.10.2021 i odbywają się w piątki, o godz. 19.00 w sali katechetycznej pod kościołem lub w kościele.

Wszystkie dalsze informacje będą podawane mailowo i ogłaszane na spotkaniach i przez ogłoszenia parafialne.

Ewenutalne dokumenty (akt chrztu, zgoda z własnej parafii) należy donieść do końca tego roku kalendarzowego.

 

Informacje dla kandydatów z 7 klas szkół podstawowych (2021/22)

Zapisy na skrócone dwuletnie przygotwanie dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej zakończyły się. Nie przyjmuje się spóźnionych zgłoszeń.

Kolejne spotkania dla kandydatów odbędą się: 15 i 18 listopada 2021, 13 i 16 grudnia 2021 oraz 10 i 13 stycznia 2022. Terminy spotkań w drugim semstrze będą podane w styczniu.

Ewenutalne dokumenty (akt chrztu, zgoda z własnej parafii) należy donieść do następnego roku szokolnego.

 

Informacja dla kandydatów z 6 klas szkół podstawowych (2021/22)

Przygotowanie dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej rozpocznie się w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022.