Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Odpowiedzialny duszpasterz:

ks. Szymon Zaniewski CR

e-mail: szymon_zaniewski@hotmail.com

Messenger

tel.: (12) 655 02 14 wew. 113

 Aktualność ogłoszeń: 04.09.2021

 

Informacje dla wszystkich kandydatów

Zgodnie ze Wskazaniami KEP dot. przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania z 2017 r. oraz z przepisami Archidiecezji Krakowskiej przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania trwa zasadniczo przez 3 lata (od 6 do 8 klasy szkoły podstawowej). Ze względu na sytuację pandemiczną konieczne jest jego skrócenie. Dalsze informacje znajdują się przy akapitach dla poszczególnych klas.

Właściwym miejscem przygotowania bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy, s. 68; por. pkt 9 Wskazań KEP dot. przygotowaniado przyjęcia sakramentu Bierzmowania). Uczniów szkół na terenie naszej parafii, którzy mieszkają na terenie innych parafii, zapraszamy do zgłoszenia się w parafii miejsca zamieszkania. Wyjątkowo można przystąpić do bierzmowania także w innym miesjcu. W takim razie konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody własnej parafii na przygotowanie i przyjęcie sakramentu poza parafią miejsca zamieszkania. 

Informacje dla kandydatów z 8 klas szkół podstawowych (2021/22)

Przygotwanie dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej będzie skrócone ze względu na sytuację pandemiczną do okresu jednego roku szkolnego. Cotygodniowie jednogodzinne spotkania będą się odbywały od połowy września w kościele/salce katechetycznej. Dokładny termin spotkań będzie podany po zakończeniu zapisów. Zapisy na tegoroczne, skrócone przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania przyjmuje się wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy (link) do 19.09.2021. Spotkanie informacyjne dla rodziców odbędzie się w poniedziałek, 20.09.2021 o godz. 19.00  w kościele.

Dla kandydatów, którzy przyjęli chrzest poza tutejszą parafią konieczne jest uzyskanie wyciągu z księgi chrztu (metryki) z parafii, w której odbył się chrzest.

Dla kandydatów zamieszkałych poza terenem tutejszej parafii konieczne jest uzyskanie z własnej parafii zgody na bierzmowanie poza parafią zamieszkania.

Informacje dla kandydatów z 7 klas szkół podstawowych (2021/22)

Przygotwanie dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej będzie skrócone ze względu na sytuację pandemiczną do okresu dwóch lat. W tym roku szkolnym comiesięczne jednogodzinne spotkania będą się odbywały od października w kościele/salce katechetycznej. Dokładny termin spotkań będzie podany po zakończeniu zapisów. Zapisy na skrócone dwuletnie przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania przyjmuje się wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy (link) do 30.09.2021. Termin spotkania informacyjnego dla rodziców będzie ogłoszony po zakończeniu zapisów.

Dla kandydatów, którzy przyjęli chrzest poza tutejszą parafią konieczne jest uzyskanie wyciągu z księgi chrztu (metryki) z parafii, w której odbył się chrzest.

Dla kandydatów zamieszkałych poza terenem tutejszej parafii konieczne jest uzyskanie z własnej parafii zgody na bierzmowanie poza parafią zamieszkania.

Informacja dla kandydatów z 6 klas szkół podstawowych (2021/22)

Przygotowanie dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej rozpocznie się w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022.