Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

 

 

Dorośli kandydacji do bierzmowania są proszeni o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.

 

Informacje dla wszystkich kandydatów ze szkół podstawowych

 

Zgodnie ze Wskazaniami KEP dot. przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania z 2017 r. oraz z przepisami Archidiecezji Krakowskiej przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania trwa zasadniczo przez 3 lata (od 6 do 8 klasy szkoły podstawowej). Ze względu na sytuację pandemiczną konieczne było jego skrócenie dla niektórych roczników. Dalsze informacje znajdują się przy akapitach dla poszczególnych klas.

Właściwym miejscem przygotowania bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy, s. 68; por. pkt 9 Wskazań KEP dot. przygotowaniado przyjęcia sakramentu Bierzmowania). Uczniów szkół na terenie naszej parafii, którzy mieszkają na terenie innych parafii, zapraszamy do zgłoszenia się w parafii miejsca zamieszkania. Wyjątkowo można przystąpić do bierzmowania także w innym miesjcu. W takim razie konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody własnej parafii na przygotowanie i przyjęcie sakramentu poza parafią miejsca zamieszkania.

Przygotowanie do bierzmowania jest częścią duszpasterstwa parafialnego i nie jest powiązane z katechezą szkolną. Zainteresowanych prosimy o śledzenie informacji, szczególnie przez ogłoszenia parafialne. Informacji o bierzmowaniu nie podaje się przez szkolny dziennik elektroniczny. 

Dla kandydatów, którzy przyjęli chrzest poza tutejszą parafią konieczne jest uzyskanie wyciągu z księgi chrztu (metryki) z parafii, w której odbył się chrzest. Dotyczy to również osób, które przyjmowały I Komunię św. w tej parafii (aktów chrztu nie przechowuje się).

Dla kandydatów zamieszkałych poza terenem tutejszej parafii konieczne jest uzyskanie z własnej parafii zgody na bierzmowanie poza parafią zamieszkania.

 

Informacje dla kandydatów z 8 klas szkół podstawowych (2022/23)

Sakramentu bierzmowania udzieli JE ks. bp Jan Zając, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, w środę, 31 maja 2023 na Mszy św. o godz. 18.00. Osoby chętne do objęcia funkcji liturgicznej (czytanie, psalm, modlitwa wiernych, przywitanie biskupa, podziękowanie) są proszone o zgłoszenie sięw dowolny sposób.

Próby odbędą się w poniedziałek, 22 maja 2023 o godz. 19.00 oraz w poniedziałek, 29 maja 2023 o godz. 19.00 (próba generalna). Obecność na obu próbach jest obowiązkowa. Na pokrycie kosztów będzie zebrana na próbach składka 100 zł od osoby.

"Egzamin do bierzmowania":Należy zaliczyć następujące punkty:

* Modlitwy pacierzowe (Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Wierzę w Boge; Chwałą Ojcu...; Pod Twoją obronę),

* Części stałe Mszy św. (Spowiadam się Bogu wszechmogącemu; Chwała na wysokości Bogu; Wierzę w jednego Boga; Święty, święty, święty...; Baranku Boży),

* Filmiki 3MC (https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq),

* Życiorys wybranego patrona (imię do bierzmowania).

"Egzamin" można zdawać od Wielkanocy do pierwszej próby, czyli do niedzieli, 21 maja 2023 włącznie. Można się umówić na dowolny termin drogą mailową lub przez messenger. "Egzamin" odbędzie się w kancelarii parafialnej.

Spotkania formacyjne skończyły się. Następnym obowiązkowym spotkaniem jest próba 22 maja.

Indeksy należy oddać przy zaliczeniu "egzaminu".

Formalności:

Świadek bierzmowania: Świadkiem może być katolik (także odmiennej płci), który ukończył 16 rok życia, jest bierzmowany i prowadzi życie zgodnie z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. może regularnie przyjmować Komunię św. i nie żyje w sytuacji stałego grzechu ciężkiego). Świadkiem nie może być rodzic bierzmowanego, może nim zaś być rodzeństwo (por. kan. 874, 892, 893 KPK). Imię i nazwisko świadka do bierzmowania należy podać do 31.05.2022.

Osoby, które nie mieszkają na terenie parafii lub zostały ochrzczone poza parafią są pilnie proszone o doniesienie ewenutalnie brakujących dokumentów (zogda własnej parafii lub akt chrztu). Parafia nie przechowuje aktów chrztu z Pierwszej Komunii, dlatego należy donieść nowy akt chrztu, nawet gdy kandydat przyjmował Pierwszą Komunię w tej parafii. Osoby, które zarówno były ochrzczone w parafii, jak i mieszkają na jej terenie nie muszą skłądać żadnych dokumentów.Kandydat bez koniecznych dokumentów bezwzględnie nie będzie dopuszczony do sakramentu.

 

Informacje dla kandydatów z 7 klas szkół podstawowych (2022/23)

 

 

Informacje dla kandydatów z 6 klas szkół podstawowych (2022/23)