Domowy Kościół

 

Informacje o Domowym Kościele

Domowy Kościół (inaczej Kręgi Rodzin) jest małżeńsko-rodzinną gałęzią w Kościele i działa w ramach Ruchu Światło-Życie (Oaza). Założycielem Domowego Kościoła był czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-87), który zapoczątkował Ruch Światło-Życie. Domowy Kościół pomaga małżonkom czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Rodzina jest najważniejszym miejscem formacji, a podstawą struktury jest krąg złożony od 4 do 7 małżeństw. Spotkania kręgu odbywają sie raz w miesiącu z udziałem księdza. Poprzez wspólną modlitwę, dzielenie się swoją wiarą i doświadczeniami wspomagamy się wzajemnie w budowaniu szczęśliwych, chrześcijańskich rodzin.  Wyjeżdżamy również na rekolekcje oraz spotykamy się towarzysko przy różnych okazjach.  Dzięki temu nasze dzieci mogą spędzić czas z rówieśnikami o podobnych wartościach chrześcijańskich.

W świecie zawirowań, grzechu i słabości, warto postawić na mocny fundament – gotowe narzędzie, które oferuje nam Kościół, pozwalające budować nasze małżeństwo i rodzinę oraz zbliżać się do Pana Jezusa. Krąg Rodzin Domowego Kościoła i zakorzenienie się w Panu Jezusie, jest mocną „kotwicą” na wzburzonym morzu.

Strona ogólnopolska Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl

I Krąg Rodzinny w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego