Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Duszpasterze, Zmartwychwstańcy:

 

o. Bartłomiej Gzella CR – Proboszcz, Przełożony Domu Zakonnego

tel. domu zakonnego (12) 655 02 14, proboszcz (12) 655 49 33

 

o. Stanisław Zaryczny CR
duszpasterz, ekonom

 

o. Szymon Zaniewski CR
wikariusz, katecheta, sędzia

 

o. Stanisław Landzwojczak CR
duszpasterz

 

o. Janusz Gądek CR
duszpasterz

 

o. Maciej Gawlik CR
duszpasterz

 

 

 

ZGROMADZENIE ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

Skąd jesteśmy?

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego zostało powołane do życia w 1836 roku w Paryżu przez pierwszego jawnego pokutnika Wielkiej Emigracji, Bogdana Jańskiego. Jednak dopiero na Wielkanoc 1842 roku pierwszych siedmiu Współbraci złożyło w Rzymie śluby zakonne i przyjęło imię: Bracia Zmartwychwstania.

Kim jesteśmy?

Bogdan Jański (1807-1840), sam będąc człowiekiem świeckim i konwertytą, potrafił nakreślić niezwykle śmiałe idee ożywienia wiary i apostolstwa ludzi świeckich, ale dopiero dwaj z jego uczniów – Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz – całe to duchowe dziedzictwo przedwcześnie zmarłego Założyciela uzupełnili, pogłębili i uporządkowali.

Istotnym elementem naszego stylu życia są – jak w każdej wspólnocie zakonnej – trzy rady ewangeliczne: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Zasadnicze punkty ciężkości naszej duchowości zakonnej stanowią:
przekonanie, że do wiary w zmartwychwstanie należy również praktyka zmartwychwstania w życiu codziennym;
dążenie, by być w służbie powszechnego zmartwychwstania, to znaczy pomagać ludziom w budowaniu wspólnot chrześcijańskich i nieść im nadzieje, pokój, sprawiedliwość, miłość i radość;
przepowiadanie, że Wielkanoc jest godziną narodzin nadziei dla całego świata i wszystkich czasów oraz że Pan Zmartwychwstały pragnie, już tu i teraz, zakładać swoje królestwo i rozpocząć swoje panowanie. Naturalnie nie chcemy chować tej nadziei tylko dla siebie, ale czynić ją wciąż żywą i nieustannie podkreślać: nadzieja chrześcijan nazywa się ZMARTWYCHWSTANIE i wszystko, czym jesteśmy, opiera się na wierze w tę Prawdę.

Co robimy?

Pracujemy, przede wszystkim, jako duszpasterze i wychowawcy. W każdym apostolacie dążymy zarówno do własnego zmartwychwstania, jak również do zmartwychwstania społeczeństwa. Staramy się, aby całe nasze życie zakonne – jak mówią nasze Konstytucje – było przepełnione duchem apostolskim, a nasze życie apostolskie duchem zakonnym. Wspólnota domowa jest przy tym naszym wsparciem i ubezpiecza każdą posługę poszczególnego zakonnika.

 

www.zmartwychwstancy.pl – strona Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców

resurrectionist.eu – strona międzynarodowa Zmartwychwstańców

www.powolaniacr.pl – strona Duszpasterstwa Powołań Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców