Dokumenty potrzebne przy zawieraniu małżeństwa

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

– aktualne, tj. do 3 miesięcy wstecz, świadectwa chrztu,

– dowody osobiste

– ostatnie świadectwo katechizacji

– świadectwo bierzmowania

– zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego

– zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

– jeśli ślub odbywa się poza parafią młodych, należy dołączyć pozwolenie jednej ze stron parafii na ślub poza parafią