Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Parafialny Zespół Charytatywny to grupa zaangażowanych w dobroczynność, wytrwałych, nieznudzonych rutyną ludzi, którzy raz w miesiącu, w niedzielę, zbierają przed Kościołem po Mszy Świętej ofiary. Za uzbierane opłacane są obiady najbiedniejszym uczniom w szkołach na terenie naszej parafii.

Staramy się pomagać osobom chorym, starszym, samotnym. Dwa razy do roku przekazujemy dla najbardziej potrzebujących paczki z produktami, które są im najbardziej potrzebne. Dzięki hojności naszych parafian jesteśmy w stanie pomagać w zakupie drogich lekarstw, sprzętu medycznego, pomóc opłacić rehabilitację itp. Nasi wolontariusze opiekują się starszymi, chorymi, robią zakupy, sprzątają  itd.

Kilka razy do roku organizujemy imprezy dla chorych, niepełnosprawnych i starszych. Zaczęliśmy współpracować w tej kwestii z Siostrami Albertynkami, które działają na terenie naszej parafii.

Nie mamy spotkań formacyjnych, nie jesteśmy wspólnotą modlitewną, jesteśmy grupą, która chce wcielać w życie słowa Pana Jezusa, Który powiedział: „Wiedzcie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. (…) Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków”.

 

Opiekunem grupy jest ks. prob. Bartłomiej Gzella CR