Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea

 

 

Bóg kocha Ciebie dzisiaj!

Chcesz tego doświadczać na co dzień?

 

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea zaprasza:

 

  • Na spotkania „DOMÓW ZMARTWYCHWSTANIA”

W prywatnych domach co tydzień spotyka się 5-10 osób na radosnej modlitwie uwielbienia, czytaniu Słowa Bożego, dzieleniu się swoim doświadczeniem życia wiarą oraz modlitwie za siebie nawzajem. W czasie spotkań Domów Zmartwychwstania szukamy w Biblii inspiracji życiowych oraz w kameralnej grupie uczymy się budować braterskie przyjaźnie i cieszyć się życiem z Jezusem. Zadzwoń i przyjdź: Agata – 512 093 338, Sylwia – 510 462 975.

 

  • Na „WIECZORY CHWAŁY”

To comiesięczne prowadzone przez naszą wspólnotę radosne spotkania. Jest czasem na modlitwę wstawienniczą i spowiedź, uwielbienie Boga i Eucharystia z charyzmatyczną modlitwą o uzdrowienie chorych fizycznie, psychicznie oraz duchowo. To także czas świadectw osób uzdrowionych.

 

Wieczór Chwały odbywa się kościele parafialnym w każdą trzecią niedzielę miesiąca (poza lipcem i sierpniem):

 

18.15 - modlitwa wstawiennicza w dolnym kościele,

19.00 - uwielbienie,

19.30 - msza święta z modlitwą o uzdrowienie. 

Przyjdź! Jezus czeka na Ciebie.

 

www.galilea.pl

www.krakow.galilea.pl