Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

 

„Nie wszyscy możemy czynić wielkie rzeczy;

wszyscy jednak możemy czynić małe rzeczy
z wielką miłością.”

(Matka Teresa)

Parafialny Zespół Charytatywny - sprawozdanie z działalności w 2022 roku

Drodzy Parafianie!

             Minął rok 2022, w którym zniesiono większość obostrzeń związanych z COVID-19, ale rok, w którym- dla większości z nas nieoczekiwanie- 24 lutego Rosja napadła na sąsiadującą z Polską Ukrainę. Działania wojenne spowodowały ogromną falę migracji ludności ukraińskiej, głównie kobiet i dzieci, w kierunku zachodnich granic swego państwa; większość uchodźców przekroczyła granicę z Polską. O skali problemu mogą świadczyć oficjalne dane Wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców- do 19 kwietnia (czyli w niecałe dwa miesiące od wybuchu wojny) Ukrainę opuściło 5 mln. 34 tys. osób, z czego blisko 3 miliony udało się do Polski. Do końca roku granicę
z Polską przekroczyło blisko 9 mln uchodźców z Ukrainy. Większość z nich (ponad
7 milionów) wróciła do kraju, część wyjechała do innych krajów na zachodzie Europy. Szacuje się, że w Polsce przebywa obecnie około 1 miliona 300 tysięcy uchodźców
z Ukrainy. Polacy okazali naszym sąsiadom ogromne serce, przyjmując ich do swoich domów i zapewniając im przez wiele tygodni zakwaterowanie i wyżywienie, nie oglądając się na oficjalne działania władz państwowych. Wielu uchodźców trafiło do Krakowa, w tym do naszej parafii. Nasi parafianie również spontanicznie przyjmowali obywateli Ukrainy, starając się zapewnić im godne warunki pobytu. Zespół Charytatywny także starał się pomagać uchodźcom, przeznaczając część zebranych pieniędzy na wsparcie dla przyjmujących przybyszy z Ukrainy, a także na dożywianie dzieci ukraińskich w szkołach, do czasu pomocy w tym zakresie prze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Uważaliśmy, że do takiej pomocy upoważniła nas rekordowa zbiórka w marcu, a więc w okresie zbiórek na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zespół Charytatywny zorganizował naukę języka polskiego dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie naszej Parafii. Zajęcia trwały od początku kwietnia do końca czerwca, dwa razy w tygodniu po dwie godziny; w zajęciach uczestniczyło każdorazowo do 30 osób. Po wakacjach nie wznowiono zajęć, gdyż była zbyt mała ilość chętnych. Uważam, że zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie, z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych, a uczestnicy otrzymywali wydrukowane materiały. W trakcie zajęć poświęcałem (R. Hrabia) po kilka minut na przekazanie istotnych wiadomości z geografii i historii Polski oraz Krakowa- taka prośba wypłynęła od uczestników zajęć. Za zaangażowanie oraz duży wysiłek i poświęcony czas pragniemy podziękować, od kilku lat naszym parafiankom, Paniom Halinie
i Annie Anufrijenko; Mama p. Haliny, a babcia p. Anny jest Polką i mieszka we Lwowie. Pani Anna jest ponadto absolwentką Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dziękujemy również serdecznie Pani Jolancie Kluz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Krakowie, za bezpłatne użyczenie sali do prowadzenia zajęć. Dziękujemy także Pani pedagog Katarzynie Szymańskiej za pomoc w organizacji zajęć.

  Zespół Charytatywny postanowił utrzymać sposób zbiórek- przez cały 2022 rok zbiórki odbywały się wyłącznie do skrzyni, usytuowanej w tylnej części nawy; ten system się sprawdził i na razie nie przewidujemy powrotu zbiórek do puszek, tym bardziej, iż nie ma chętnych do kwestowania. W ciągu roku zmieniała się również liczba potrzebujących- niektórzy opuścili na zawsze nasze grono, niektórzy wyjechali z naszej parafii, ale pojawiły się też nowe osoby, znajdujące się
w bardzo trudnej sytuacji. Parafialny Zespół Charytatywny prowadzi nieprzerwanie swoją działalność, gdyż nadal nie brakuje chętnych do niesienia pomocy potrzebującym. Zespół, podobnie jak w latach poprzednich, bardzo dziękuje mieszkańcom Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, którzy w tym trudnym okresie okazali tradycyjnie Wielkie Serca. W 2022 r. zebraliśmy do skrzyni 37.941 zł (wzrost w stosunku do poprzedniego roku o prawie 52%!). Dzięki Wam dofinansowaliśmy obiady wszystkim potrzebującym dzieciom z naszej parafii oraz dzieciom
z Ukrainy, mogliśmy pomagać osobom chorym i niepełnosprawnym oraz seniorom, których nie stać na zakup lekarstw oraz rehabilitację, a także mogliśmy przekazać przygotowane dzięki Wam paczki na Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie!

  Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie zakończonego roku; dla ułatwienia wszystkie kwoty zostały zaokrąglone do pełnych złotych- wpływy
„w górę”, a wydatki „w dół”.

Wpływy:
zbiórki do skrzyni: 37.941 zł (dokładnie 37.936,73 zł- różnica wynika z miesięcznych zaokrągleń; w 20201 r.- 24.995 zł):
- styczeń: 1.406 zł;
- luty: 2.973 zł;
- marzec: 8.931 zł;
- kwiecień: 3.677 zł;

- maj: 2.393 zł;

- czerwiec: 2.316 zł;

- lipiec: 4.444 zł;

- sierpień: 1.883 zł;

- wrzesień: 2.358 zł;

- październik: 3.158 zł;

- listopad: 2.290 zł;

- grudzień: 2.112 zł;

 

Wydatki:

  1. a) obiady: 642 zł (w 2021 r.- 9.464 zł):

- styczeń: 647 zł;
- luty: 1.570 zł;
- marzec: 2.783 zł;
- kwiecień: 3.658 zł;

- maj: 3.871 zł;

- czerwiec: 3.249 zł;

- wrzesień: 1.476 zł;

- październik: 1.210 zł;

- listopad: 1.210 zł;

- grudzień: 968 zł;

  1. b) pomoc dla osób znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji: 6.500 zł;
    c) wsparcie dla przyjmujących uchodźców: 10.000 zł;
    d) dofinansowanie wyjazdu na wycieczkę szkolną: 600 zł;
    e) zakup materiałów na naukę języka polskiego: 320 zł.
    Razem wydatki: 38.062 zł

Dzięki Waszemu wsparciu wydano w stołówkach szkolnych łącznie około 2.430 obiadów.
W 2022 r. z obiadów korzystało 15 uczniów (styczeń-marzec), 34 uczniów (kwiecień),
28 uczniów (maj-czerwiec), 6 uczniów (wrzesień), 5 uczniów (październik-grudzień). Koszt obiadów wynosił: w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7- 5,50 zł dzieci młodsze i 6 zł dzieci starsze (styczeń-czerwiec) oraz odpowiednio 7,50 zł i 8 zł od września; w stołówce Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej- 13 zł (styczeń- luty), 14 zł (marzec- czerwiec) i 15 zł od września..

  W 2022 roku, podobnie jak rok wcześniej, Dzień Chorego ograniczył się do Mszy świętej z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Ze względu na pandemię nie odbyło się, jak to było do 2020 roku, spotkanie w sali pod kościołem, połączone z poczęstunkiem.

  Tradycyjnie już, w 2022 roku Zespół przeprowadził dwie akcje przedświąteczne „Wielkopostny Kosz Pokutny” i „Adwentowy Kosz Pomocy”. Dzięki Wam paczki trafiły łącznie do około 50 potrzebujących rodzin. W ramach tych obu akcji zbierane są również pieniądze do puszki- zebrano w sumie 30 917,50 zł; środki te przeznaczone są na pomoc
w zakupie lekarstw, środków pielęgnacyjnych oraz dofinansowanie rehabilitacji dla najbardziej potrzebujących i wydawane są w pierwszej kolejności.

  Pragniemy poinformować nowych parafian, że działalność Zespołu ogranicza się do terenu Parafii i pomoc trafia wyłącznie do jej mieszkańców (pomoc uchodźcom przeznaczona była dla tych, którzy przebywali na terenie naszej Parafii); Zespół w swojej działalności nie generuje żadnych kosztów organizacyjnych, które byłyby finansowane z zebranych środków.

  Ponawiamy prośbę o niewrzucanie monet o nominałach: 1, 2 i 5 groszy- niestety, są „czyściciele portfeli” (być może to tylko jedna osoba?). W ciągu roku wrzucono dokładne 311 takich monet o łącznej wartości 6 zł i 73 grosze- jeden obiad w szkole przy ul. Malborskiej kosztuje 15 zł; komentarz zbyteczny! Niezmiennie apelujemy o włączanie się do działalności charytatywnej Zespołu; bardzo mile widziane są osoby pełnoletnie, chętne do pracy w wolontariacie i mogące poświęcić kilka godzin miesięcznie dla innych. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

  Tradycyjnie dziękujemy Księdzu Proboszczowi za wielką życzliwość i całoroczną pomoc, w tym druk sprawozdania. Dziękujemy wszystkim księżom za pomoc w dotarciu do potrzebujących, dziękujemy Siostrze Tomaszy za pomoc w zbiórkach oraz pracownikom szkół i stołówek za owocną współpracę.

  Na koniec pragniemy życzyć parafianom dużo zdrowia, szczęścia, radości, uśmiechu, a przede wszystkim pokoju. Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus otacza nas wszystkich swoją opieką przez cały 2023 rok.

Parafialny Zespół Charytatywny