Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Parafialny Zespół Charytatywny - sprawozdanie z działalności w 2020 roku

 

Drodzy Parafianie!

 

Mamy za sobą 2020 rok - rok jakże inny od poprzednich. Rok, w którym „królowały”
SARS-CoV-2 i COVID-19. Rok, który diametralnie zmienił nasze życie, przynosząc nam mnóstwo ograniczeń, niepewności, obaw, chaosu i zwykłego strachu, a nie rzadko bólu oraz traumatycznych przeżyć, związanych z ciężkim przebiegiem choroby lub śmiercią najbliższych.

Taka sytuacja musiała odcisnąć również swoje piętno na działalności charytatywnej. Wprowadzone limity znacznie ograniczyły liczbę wiernych w kościołach, został utrudniony kontakt
z potrzebującymi, wprowadzenie zdalnego nauczania w szkołach spowodowało przerwę
w zbiórkach do puszek, wystąpiły również problemy z osobami kwestującymi- jednak Parafialny Zespół Charytatywny nie zaprzestał swojej działalności. Nie zabrakło osób znajdujących się
w trudnej sytuacji, ale nie zabrakło też chętnych do niesienia pomocy potrzebującym. Sprawozdanie też jest inne, znacznie krótsze; nie będzie również wystąpień przedstawicieli Zespołu. Parafialny Zespół Charytatywny, podobnie jak w latach poprzednich, bardzo dziękuje mieszkańcom Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, którzy w tym trudnym okresie okazali tradycyjnie Wielkie Serce. W 2020 r. zebraliśmy do puszek 19.967 zł. Dzięki Wam dofinansowaliśmy obiady wszystkim potrzebującym dzieciom z naszej parafii, mogliśmy pomóc osobom chorym i niepełnosprawnym oraz seniorom, których nie stać na zakup lekarstw i rehabilitację, a także mogliśmy przekazać przygotowane dzięki Wam paczki na Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie!

Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie zakończonego roku; dla ułatwienia wszystkie kwoty zostały zaokrąglone do pełnych złotych- wpływy „w górę”, a wydatki „w dół”.

Wpływy:
zbiórki do puszek: 19.967 zł (dokładnie 19.962,94 zł- różnica wynika z miesięcznych zaokrągleń; w 2019 r.- 36.061 zł):
- styczeń: 3.536 zł;
- luty: 3.351 zł;
- marzec: 4.342 zł;
- kwiecień: nie było zbiórki;

- maj: nie było zbiórki;

- czerwiec: nie było zbiórki;

- lipiec: nie było zbiórki;

- sierpień: nie było zbiórki;

- wrzesień: 3.022 zł;

- październik: 2.529 zł;

- listopad: 1.475 zł;

- grudzień: 1.712 zł;

 

Wydatki:

a) obiady: 12.072 (w 2019 r.- 32.940 zł):

- styczeń: 3.522 zł;
- luty: 3.576 zł;
- marzec: 1.971 zł (częściowo nauczanie zdalne);
- kwiecień: nauczanie zdalne;

- maj: nauczanie zdalne;

- czerwiec: nauczanie zdalne;

- wrzesień: 1.575 zł;

- październik: 1.308 zł (częściowo nauczanie zdalne);

- listopad: 120 zł (w zdecydowanej większości nauczanie zdalne);

- grudzień: nauczanie zdalne;

b) zakup artykułów spożywczych na Dzień Chorego: 822 zł;
c) pomoc dla osób znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji: 3.000 zł.

Razem wydatki: 15.894 zł

 

W związku z zamieszaniem w szkołach, zanotowaliśmy duże oszczędności, które pozwoliły nam zwiększyć rezerwę do wysokości 22.714 zł.

Dzięki Waszemu wsparciu wydano w stołówkach szkolnych łącznie 1.379 obiadów.
W 2020 r. z obiadów korzystało 29 uczniów w pierwszej połowie roku i 7 uczniów w drugiej połowie. Koszt obiadów uległ zmianie od nowego roku szkolnego - w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 cena wzrosła o 0,50 zł, a w stołówce Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej o 2,50 zł (obecnie obiad kosztuje 12 zł).

Nie zabrakło w programie Dnia Chorego- dzięki temu, że jego termin przypada w lutym, pandemia nie storpedowała tego przedsięwzięcia. To już wieloletnia tradycja w naszej Parafii; organizowana jest msza święta z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, po której odbywa się spotkanie w sali pod kościołem, połączone z poczęstunkiem. W 2020 r., podobnie jak w kilku ostatnich latach, uczestniczyło w spotkaniu około 40 osób; należy dodać, że organizatorzy przynoszą ze sobą wypieki, przygotowane przez siebie i na własny koszt.

Również w 2020 roku Zespół przeprowadził dwie akcje przedświąteczne „Wielkopostny Kosz Pokutny” i „Adwentowy Kosz Pomocy”. Dzięki Wam paczki trafiły łącznie do około 60 potrzebujących rodzin. W ramach tych obu akcji zbierane są również pieniądze do puszki- zebrano w sumie 17968 zł ; środki te przeznaczone są na pomoc w zakupie lekarstw oraz środków pielęgnacyjnych przez najbardziej potrzebujących i wydawane są w pierwszej kolejności. W tym roku nie organizowano zbiórek i wydarzeń w ramach Światowego Dnia Ubogich.

Pragniemy poinformować nowych parafian i przypomnieć starszym, że działalność Zespołu ogranicza się do terenu Parafii i pomoc trafia wyłącznie do jej mieszkańców, a Zespół nie generuje żadnych kosztów organizacyjnych, które byłyby finansowane z zebranych środków.

Niezmiennie apelujemy o włączanie się do działalności charytatywnej Zespołu; bardzo mile są widziane osoby pełnoletnie, chętne do pracy w wolontariacie i mogące poświęcić kilka godzin miesięcznie dla innych. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii parafialnej; można też pozostawić numer telefonu osobom kwestującym w pierwsze niedziele miesiąca.

Tradycyjnie dziękujemy wszystkim księżom, siostrom zakonnym oraz pracownikom szkół
i stołówek, współpracującym z nami.

Na koniec pragniemy życzyć wszystkim parafianom powrotu do normalności, byśmy w zdrowiu doczekali najbliższych Świąt Wielkiejnocy, a które niech będą takie same, jak te w latach wcześniejszych. Niech Nowonarodzony otacza nas opieką każdego dnia.

 

 

Parafialny Zespół Charytatywny