Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

 

Pokoju, który jest darem Zmarwtwychwstałego Pana

życzą,

Zmartwychwstańcy z Woli Duchackiej