Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

 

„Nie wszyscy możemy czynić wielkie rzeczy;

wszyscy jednak możemy czynić małe rzeczy
z wielką miłością.”

(Matka Teresa)

Parafialny Zespół Charytatywny - sprawozdanie z działalności w 2022 roku

Drodzy Parafianie!

             Minął rok 2022, w którym zniesiono większość obostrzeń związanych z COVID-19, ale rok, w którym- dla większości z nas nieoczekiwanie- 24 lutego Rosja napadła na sąsiadującą z Polską Ukrainę. Działania wojenne spowodowały ogromną falę migracji ludności ukraińskiej, głównie kobiet i dzieci, w kierunku zachodnich granic swego państwa; większość uchodźców przekroczyła granicę z Polską. O skali problemu mogą świadczyć oficjalne dane Wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców- do 19 kwietnia (czyli w niecałe dwa miesiące od wybuchu wojny) Ukrainę opuściło 5 mln. 34 tys. osób, z czego blisko 3 miliony udało się do Polski. Do końca roku granicę
z Polską przekroczyło blisko 9 mln uchodźców z Ukrainy. Większość z nich (ponad
7 milionów) wróciła do kraju, część wyjechała do innych krajów na zachodzie Europy. Szacuje się, że w Polsce przebywa obecnie około 1 miliona 300 tysięcy uchodźców
z Ukrainy. Polacy okazali naszym sąsiadom ogromne serce, przyjmując ich do swoich domów i zapewniając im przez wiele tygodni zakwaterowanie i wyżywienie, nie oglądając się na oficjalne działania władz państwowych. Wielu uchodźców trafiło do Krakowa, w tym do naszej parafii. Nasi parafianie również spontanicznie przyjmowali obywateli Ukrainy, starając się zapewnić im godne warunki pobytu. Zespół Charytatywny także starał się pomagać uchodźcom, przeznaczając część zebranych pieniędzy na wsparcie dla przyjmujących przybyszy z Ukrainy, a także na dożywianie dzieci ukraińskich w szkołach, do czasu pomocy w tym zakresie prze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Uważaliśmy, że do takiej pomocy upoważniła nas rekordowa zbiórka w marcu, a więc w okresie zbiórek na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zespół Charytatywny zorganizował naukę języka polskiego dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie naszej Parafii. Zajęcia trwały od początku kwietnia do końca czerwca, dwa razy w tygodniu po dwie godziny; w zajęciach uczestniczyło każdorazowo do 30 osób. Po wakacjach nie wznowiono zajęć, gdyż była zbyt mała ilość chętnych. Uważam, że zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie, z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych, a uczestnicy otrzymywali wydrukowane materiały. W trakcie zajęć poświęcałem (R. Hrabia) po kilka minut na przekazanie istotnych wiadomości z geografii i historii Polski oraz Krakowa- taka prośba wypłynęła od uczestników zajęć. Za zaangażowanie oraz duży wysiłek i poświęcony czas pragniemy podziękować, od kilku lat naszym parafiankom, Paniom Halinie
i Annie Anufrijenko; Mama p. Haliny, a babcia p. Anny jest Polką i mieszka we Lwowie. Pani Anna jest ponadto absolwentką Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dziękujemy również serdecznie Pani Jolancie Kluz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Krakowie, za bezpłatne użyczenie sali do prowadzenia zajęć. Dziękujemy także Pani pedagog Katarzynie Szymańskiej za pomoc w organizacji zajęć.

  Zespół Charytatywny postanowił utrzymać sposób zbiórek- przez cały 2022 rok zbiórki odbywały się wyłącznie do skrzyni, usytuowanej w tylnej części nawy; ten system się sprawdził i na razie nie przewidujemy powrotu zbiórek do puszek, tym bardziej, iż nie ma chętnych do kwestowania. W ciągu roku zmieniała się również liczba potrzebujących- niektórzy opuścili na zawsze nasze grono, niektórzy wyjechali z naszej parafii, ale pojawiły się też nowe osoby, znajdujące się
w bardzo trudnej sytuacji. Parafialny Zespół Charytatywny prowadzi nieprzerwanie swoją działalność, gdyż nadal nie brakuje chętnych do niesienia pomocy potrzebującym. Zespół, podobnie jak w latach poprzednich, bardzo dziękuje mieszkańcom Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, którzy w tym trudnym okresie okazali tradycyjnie Wielkie Serca. W 2022 r. zebraliśmy do skrzyni 37.941 zł (wzrost w stosunku do poprzedniego roku o prawie 52%!). Dzięki Wam dofinansowaliśmy obiady wszystkim potrzebującym dzieciom z naszej parafii oraz dzieciom
z Ukrainy, mogliśmy pomagać osobom chorym i niepełnosprawnym oraz seniorom, których nie stać na zakup lekarstw oraz rehabilitację, a także mogliśmy przekazać przygotowane dzięki Wam paczki na Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie!

  Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie zakończonego roku; dla ułatwienia wszystkie kwoty zostały zaokrąglone do pełnych złotych- wpływy
„w górę”, a wydatki „w dół”.

Wpływy:
zbiórki do skrzyni: 37.941 zł (dokładnie 37.936,73 zł- różnica wynika z miesięcznych zaokrągleń; w 20201 r.- 24.995 zł):
- styczeń: 1.406 zł;
- luty: 2.973 zł;
- marzec: 8.931 zł;
- kwiecień: 3.677 zł;

- maj: 2.393 zł;

- czerwiec: 2.316 zł;

- lipiec: 4.444 zł;

- sierpień: 1.883 zł;

- wrzesień: 2.358 zł;

- październik: 3.158 zł;

- listopad: 2.290 zł;

- grudzień: 2.112 zł;

 

Wydatki:

 1. a) obiady: 642 zł (w 2021 r.- 9.464 zł):

- styczeń: 647 zł;
- luty: 1.570 zł;
- marzec: 2.783 zł;
- kwiecień: 3.658 zł;

- maj: 3.871 zł;

- czerwiec: 3.249 zł;

- wrzesień: 1.476 zł;

- październik: 1.210 zł;

- listopad: 1.210 zł;

- grudzień: 968 zł;

 1. b) pomoc dla osób znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji: 6.500 zł;
  c) wsparcie dla przyjmujących uchodźców: 10.000 zł;
  d) dofinansowanie wyjazdu na wycieczkę szkolną: 600 zł;
  e) zakup materiałów na naukę języka polskiego: 320 zł.
  Razem wydatki: 38.062 zł

Dzięki Waszemu wsparciu wydano w stołówkach szkolnych łącznie około 2.430 obiadów.
W 2022 r. z obiadów korzystało 15 uczniów (styczeń-marzec), 34 uczniów (kwiecień),
28 uczniów (maj-czerwiec), 6 uczniów (wrzesień), 5 uczniów (październik-grudzień). Koszt obiadów wynosił: w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7- 5,50 zł dzieci młodsze i 6 zł dzieci starsze (styczeń-czerwiec) oraz odpowiednio 7,50 zł i 8 zł od września; w stołówce Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej- 13 zł (styczeń- luty), 14 zł (marzec- czerwiec) i 15 zł od września..

  W 2022 roku, podobnie jak rok wcześniej, Dzień Chorego ograniczył się do Mszy świętej z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Ze względu na pandemię nie odbyło się, jak to było do 2020 roku, spotkanie w sali pod kościołem, połączone z poczęstunkiem.

  Tradycyjnie już, w 2022 roku Zespół przeprowadził dwie akcje przedświąteczne „Wielkopostny Kosz Pokutny” i „Adwentowy Kosz Pomocy”. Dzięki Wam paczki trafiły łącznie do około 50 potrzebujących rodzin. W ramach tych obu akcji zbierane są również pieniądze do puszki- zebrano w sumie 30 917,50 zł; środki te przeznaczone są na pomoc
w zakupie lekarstw, środków pielęgnacyjnych oraz dofinansowanie rehabilitacji dla najbardziej potrzebujących i wydawane są w pierwszej kolejności.

  Pragniemy poinformować nowych parafian, że działalność Zespołu ogranicza się do terenu Parafii i pomoc trafia wyłącznie do jej mieszkańców (pomoc uchodźcom przeznaczona była dla tych, którzy przebywali na terenie naszej Parafii); Zespół w swojej działalności nie generuje żadnych kosztów organizacyjnych, które byłyby finansowane z zebranych środków.

  Ponawiamy prośbę o niewrzucanie monet o nominałach: 1, 2 i 5 groszy- niestety, są „czyściciele portfeli” (być może to tylko jedna osoba?). W ciągu roku wrzucono dokładne 311 takich monet o łącznej wartości 6 zł i 73 grosze- jeden obiad w szkole przy ul. Malborskiej kosztuje 15 zł; komentarz zbyteczny! Niezmiennie apelujemy o włączanie się do działalności charytatywnej Zespołu; bardzo mile widziane są osoby pełnoletnie, chętne do pracy w wolontariacie i mogące poświęcić kilka godzin miesięcznie dla innych. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

  Tradycyjnie dziękujemy Księdzu Proboszczowi za wielką życzliwość i całoroczną pomoc, w tym druk sprawozdania. Dziękujemy wszystkim księżom za pomoc w dotarciu do potrzebujących, dziękujemy Siostrze Tomaszy za pomoc w zbiórkach oraz pracownikom szkół i stołówek za owocną współpracę.

  Na koniec pragniemy życzyć parafianom dużo zdrowia, szczęścia, radości, uśmiechu, a przede wszystkim pokoju. Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus otacza nas wszystkich swoją opieką przez cały 2023 rok.

Parafialny Zespół Charytatywny

 

 

 

Sprawozdanie Proboszcza o stanie parafii
na koniec roku 2022

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego powstała w 1948 roku. Obecnie liczy
ponad 13.000 parafian i rozwija się liczebnie w związku z wciąż powstającą nową zabudową mieszkalną. Kościół wybudowany w latach 1975 – 89, został konsekrowany 28 czerwca 1989 roku. Od początku powstania parafii posługę duszpasterską pełni tu Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Zespół duszpasterski od września stanowią:  o. Bartłomiej Gzella CR – proboszcz i przełożony domu zakonnego, o. Szymon Zaniewski CR - wikariusz. W domu zakonnym są jeszcze o. Stanisław Zaryczny CR – ekonom domu zakonnego, o. Janusz Gądek CR oraz o. Maciej Gawlik CR. Od stycznia, chociaż wciąż formalnie przypisany do naszego domu, ze względu na poważny stan zdrowia, o. Stanisław Landzwojczak CR przebywa w domu opieki. Na terenie parafii znajduje się dom zakonny Sióstr Zmartwychwstanek oraz Przytulisko św. Brata Alberta dla kobiet, prowadzone przez Siostry Albertynki.

Rok 2022 przeżywany był w Kościele pod hasłem „Eucharystia daje życie”.

Styczeń rozpoczęliśmy koncertem kolęd w wykonaniu Scholii Czterogłosowej oraz Charytatywnym Koncertem na rzecz Fundacji dla Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” w przygotowaniu Młodzieżowego Domu Kultury i zaproszonych gości. Był to nieśmiały krok w kierunku normalnych spotkań. „Lęki epidemiczne” wydawały się powoli uciszać.  Styczniowe odwiedziny kolędowe odbywały się według indywidualnych zaproszeń i pozwalały na ciekawe rozmowy i dobre spotkania z parafianami. Tydzień modlitwy o jedność chrześcijan oraz Niedziela Biblijna jak za wcześniejszych lat zwracały naszą uwagę na te ważne w Kościele tematy.

W lutym z okazji Dnia Chorego zaprosiliśmy do wspólnej modlitwy i przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych „tych, którzy się źle mają”. 17 lutego obchodziliśmy 186 –tą rocznicę powstania Zgromadzenia Zmartwychwstańców. 

Chociaż niewielu chciało w to wierzyć to jednak faktem stała się straszna wojna za naszą wschodnią granicą. Zelatorki Żywego Różańca, wyczuwając powagę sprawy już od dłuższego czasu zapraszały do modlitwy o pokój na Ukrainie. Niestety 24 lutego inwazja na pełną skalę miała dokończyć to co zaczęło się na Krymie w 2014 roku. Wraz z atakami na wolny kraj również w naszej parafii pojawiła się fala uchodźców wojennych. Ogromna wrażliwość parafian, otwarcie domów i wsparcie pomogło wielu osobom przetrwać szok pierwszych dni. Niektórzy uchodźcy ruszyli dalej, inni się usamodzielnili. W pomieszczeniach Domu Katechetycznego do dzisiaj przebywa jeszcze jedna, pięcioosobowa rodzina z okolic Dniepro w oczekiwaniu na dalszy rozwój wypadków w ich rodzinnym kraju.

Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. Zespół Charytatywny, jak to czyni już od lat, pilotował akcję „Kosz Pokutny”, w tym roku skierowaną także do potrzebujących uchodźców z Ukrainy. W marcu wspólnota oazowa powróciła do regularnych, cotygodniowych spotkań w grupach. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne poprowadził dla nas o. Krzysztof Żywczyńcki, karmelita, pochodzący z naszej parafii. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (Dzień Świętości Życia) spora grupa naszych parafian podjęła Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. W ten wielkopostny czas wpisał się także medytacyjny koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Perfugium”, podczas którego mogliśmy słuchać pieśni pasyjnych. W piątek przed Niedzielą Palmową przeszliśmy ulicami parafii w Drodze Krzyżowej zakończonej na cmentarzu przy ul. Wspólnej. Triduum Paschalne to najważniejsza liturgia w ciągu roku. Uroczystości zakończyliśmy parafialnym odpustem w Zmartwychwstanie Pańskie. Mszy odpustowej przewodniczył o. Prowincjał Krzysztof Swół CR. W oktawie wielkanocnej odprawialiśmy Mszę św. wieczorną wraz z nieszporami.

W pierwszym dniu maja o. Janusz Gądek obchodził 30-stą rocznicę święceń kapłańskich. W tych pierwszomajowych dniach ministranci wrócili do wydarzenia o nazwie MiniEmaus, sportowo – formacyjne spotkanie ministrantów i scholek z parafii zmartwychwstańczych, które w tym roku odbyło się w Mszanie Górnej. Również w maju przyszło nam świętować 25 –cio lecie Wspólnoty Modlitwy o Powołania „Barka”. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczęła Tydzień Modlitwy o Powołania do służby w Kościele. Maj to też czas I-szych komunii świętych. W trzeci weekend maja w naszej parafii udzieliliśmy komunii dzieciom z klas III. Majowe apele przy kapliczkach przy ul. Malborskiej i na osiedlu przy ul. Czarnogórskiej gromadziły wielu parafian. Droga Światła, spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, to piękne nabożeństwo paraliturgiczne, które próbujemy zaszczepić w naszej parafii.

W czerwcu modliliśmy się Litanią do Serca Pana Jezusa. Parafialny piknik rodzinny i koncert ewangelizacyjny grupa „NiemaGotu” to radosne spotkanie, które łączyło Dzień Dziecka i Kręgi Rodzin Domowego Kościoła oraz młodzieżową oazę w przygotowaniu święta dla wszystkich parafian. Warto wspomnieć, że inicjatywa festynu i koncertu wyszło „od dołu” z potrzeby parafian i przez nich została zorganizowana. Uroczystością Zesłania Ducha Świętego zakończyliśmy liturgiczny Okres Wielkanocny. Przez kilka miesięcy, w naszej parafii „terminował” diakon Kamil Brożyna CR. Doczekał się on szczęśliwie święceń kapłańskich, które przyjął w czerwcu. Kapłańskie święto 50-cio lecia święceń obchodził nasz senior o. Stanisław Landzwojczak CR. Ze względów zdrowotnych uroczystość była ograniczona do mniejszej liczby uczestników. Jubilat stawiła się „na wózku” do koncelebry i zaszczycił gości swoją obecnością podczas poczęstunku. Procesja Bożego Ciała, która miała przejść tego roku ulicami parafii została gwałtownie przerwana potężną ulewą. Planowane na zakończenie procesji błogosławieństwo neoprezbitera o. Kamila odbyło się w kościele. Mamy nadzieję, że wrócimy w przyszłym roku na planowaną trasę procesji.

Po ośmiu latach pracy w naszej parafii, o. Grzegorz Wiśniewski CR został przeniesiony do pracy w rodzinnym Poznaniu. W jego miejsce po wielu latach pracy w Kanadzie przychodzi z nowym entuzjazmem o. Stanisław Zaryczny CR. Rozpoczynamy czas wakacyjny. W sierpniu zachęcaliśmy do włączenia się w akcje wpisów do Księgi Trzeźwości.

Modlitwą na początek Nowego Roku Szkolnego oraz błogosławieństwem przyborów szkolnych pierwszoklasistów rozpoczęliśmy szkolne zmagania. Dzień 1-szy września to też rocznica tragicznego początku II wojny światowej. Jak co roku Odpust Matki Boskiej Bolesnej był dla nas okazją do pierwszego w roku szkolnym spotkania w dekanalnym gronie.

Przez cały październik modliliśmy się różańcem o pokój na Ukrainie. Tradycyjna procesja różańcowa do pięciu ołtarzy zgromadziła wielu czcicieli Matki Bożej. Gościliśmy w naszej parafii wystawę poświęconą misjonarce śp. Helenie Kmieć wraz z świadectwami o jej życiu.

Listopad to czas zadumy nad przemijaniem i śmiercią. Na cmentarzu przy ul. Wspólnej odprawiliśmy Mszę św. i procesję różańcową z licznym udziałem wiernych.  Listopad to też czas przygotowania do Bożego Narodzenia. Wraz z Klubem Kultury rozpoczynamy warsztaty Szopki Krakowskiej, której finał w niedzielę przed Narodzeniem Pańskim. Nie ma listopada bez Święta Niepodległości. Tego dnia modliliśmy się za naszą Ojczyznę. W Uroczystość Chrystusa Króla dziękowaliśmy wraz ze Wspólnotą Intronizacji Chrystusa Króla za 18 lat tego Aktu w naszej Parafii.

Adwent rozpoczął nasze przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Adwentowe rekolekcje wygłosił o. Mariusz Mazur CR.  Koncertem Charytatywny Zespołu UNISOSONO chcieliśmy wspomóc Leosia, który walczy o normalne życie. Parafialny Zespół Charytatywny zorganizował akcję adwentowego kosza pomocy. Nasza szopka przede kościołem, baranki żywe i świąteczne ozdoby dają radość nie tylko dzieciom. W naszej parafii gościliśmy relikwie bł. Karola Akutisa. Duchowej łączności przewodził o. Tomasz Koperek CR, który przez całą niedzielę dzielił się doświadczeniem odkrywania nowego błogosławionego.

Niezmordowania parafianie podjęli na ostatnie dni roku wyzwanie pomocy dla rodzin z Sambora. Razem z parafią z Mszany Górnej chcemy wysłać transport humanitarny do zmartwychwstańczej parafii na zachodniej Ukrainie. Święta Bożego Narodzenia, po obfitych opadach śniegu, niespodziewanie przyszło nam przeżywać w iście wiosennej aurze. W ostatni dzień roku 2022 modlimy się za zmarłych w tym czasie parafian oraz dziękujemy za otrzymane łaski i przepraszamy za grzechy i słabości.

O inwestycjach parafialnych nie będziemy za wiele pisać. Staraliśmy się by w tym kryzysowym czasie wykonać tylko najbardziej pilne potrzeby nie generując niepotrzebnych kosztów. Odnowiono przejście za ołtarzem do zakrystii, czego z kościoła niestety nie widać. Odremontowaliśmy jedną z sal do dyspozycji parafii na plebanii. To efekt prac z poprzedniego roku z izolacją pionową przyziemia plebanii.  Udało się wykonać ocieplenie stropu plebanii pianką PUR co wydatnie przyczyni się do oszczędności w ogrzewaniu. W trybie interwencyjnym pomalowaliśmy dach nad zakrystią, gdyż zaczęły pojawiać się duże ogniska rdzy. Nasz krzyż misyjny doczekał się gruntownej i solidnej renowacji. Po przegraniu starcia z wdzierającą się wodą do pomieszczeń prowadzących do Kaplicy Matki Boskiej Bolesnej ponowiliśmy izolację pionową fundamentów i ścian przyziemia dobudowanej części. Na wiosnę, po ustabilizowaniu się gruntu zostanie ponownie ułożona kostka na chodniku i parkingu. Zmuszeni decyzjami MPWiK (skargi sąsiadów z ul. Skowroniej i Heltmana) dokonaliśmy wypięcia rynien kościoła z systemu kanalizacyjnego celem rozprowadzenia wód opadowych po terenie zielonym przy kościele. Przy ul. Poprzecznej stanął automat paczkowy (środki w ten sposób pozyskane wspierają utrzymanie kościoła).

 

Statystyka Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w roku 2022

 

2018

2019

2020

2021

2022

Chrzty

124

126

101

104

105

Śluby

16

18

12

16

6

Zapowiedzi przedślubne

100

59

48

66

41

Pogrzeby

124

86

84

118

100

Zgody na pogrzeb poza parafią

?

4

10

16

20

Dzieci przyjmujące
I – szą Komunię

177

96

125

115

120

Młodzież przyjmująca bierzmowanie

58

72

0

131

75

Każdego pierwszego piątku miesiąca kapłani odwiedzali ok. 80 chorych.

Świeccy szafarze Eucharystii zanosili komunię świętą w niedziele do 1-5 osób.

Rozdaliśmy ok. 87000 Komunii Świętych w naszej Parafii.

Bogu niech będą dzięki za 2022 rok. Z nadzieją spoglądamy ku temu co przed nami i modlimy się o ustanie wojny i sprawiedliwy pokój w Ukrainie.

 o. Bartłomiej Gzella CR, proboszcz

Życzenia na Sylwestra i Nowy Rok 2023. Zabawne życzenia noworoczne dla znajomych. Zabawne życzenia na Sylwestra 1.01.2023 | Dziennik Łódzki

 

Szczęśliwego Nowego Roku

 

Informator Świąteczny

 

Roraty od poniedziałku do soboty – godz. 6.30

Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku – godz. 17.00.

Na czas rorat odwołana jest Msza św. o godz. 7.30.

 

Przedświąteczne odwiedziny chorych w domach
poniedziałek, 19.12.2022

 

Dzień spowiedzi przedświątecznej

Wtorek 20.12.2022 od godz. 17.00 do 20.00.

 

Pasterki (sobota) Wigilia Bożego Narodzenia 24.12

godz. 22.00 i 24.00

 Nie ma tego dnia Mszy św. o godz. 18.00

 

Boże Narodzenie 25.12 (niedziela) nie będzie Mszy św. o godz. 7.00, pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego

 

Sylwester - 31.12  

Msza za zmarłych w 2022 r. parafian, o godz. 16.00,

Msza na zakończenie roku  z nabożeństwem dziękczynno - przebłagalnym, godz. 18.00

 

Nowy Rok

(Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki) – 1.01(niedziela) – Msze św. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 18.00, 19.30

 

 

 

 

Adwentowy Kosz Pomocy

Kosz, skarbonka i tablica z wypisanymi rzeczami, których potrzebują nasi parafianie to już stały element adwentowego wystroju. Jak zawsze, można też składać żywność, chemię gospodarczą i kosmetyki. Pieniądze ze skarbonki przekażemy osobom potrzebującym na zakup leków lub rehabilitację.

W tym roku na tablicy pojawiły również kartki z napisem „bon energetyczny”. W ten sposób chcemy pomóc osobom i rodzinom, które otrzymają rachunki za prąd, gaz lub ciepło, przekraczające ich możliwości finansowe. Aby skorzystać z tej formy wsparcia należy przyjść do kancelarii parafialnej w godzinach dyżuru z rachunkami lub fakturami, aby ksiądz mógł dokonać przelewu na rachunek firmy dostarczającej energię.

Wierzymy, że jak co roku okażecie swą hojność. Z góry serdecznie dziękujemy.

Zespół Charytatywny