Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

 

Nabożeństwa Pokutne

 

Droga Krzyżowa

 

Piątek, godz. 9.00 (z Mszą), 17.00 (dla dzieci), 18.30

 

Gorzkie Żale

Niedziela, godz. 17.00

 

Spowiedź

W niedziele - 20 min. przed Mszą

W tygodniu - na początku każdej Mszy św.

 

 

Rekolekcje Wielkopostne

II Niedziela Wielkiego Postu

(5-8 marca 2023)

 

— głosi ks. Igor Kozankiewicz —

 

 

   Niedziela (5 III)

nauki na każdej Mszy św.:

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00, 19.30

 

   Poniedziałek – Środa (6-8 III)

nauki na Mszach św.:

6.30, 9.00, 18.00

 

Spowiedź rekolekcyjna

wtorek (7 III)

6.30 – 7.30

8.30 – 10.00

17.30 – 19.00

 

 

 

Msze święte z posypaniem głów popiołem o godz. 6.30, 7.30, 9.00, 17.00, 18.00, 19.30

 

 

 

Wszystko zaczęło się w Paryżu.

Jański zaczął rozglądać się za młodymi emigrantami, podatnymi jeszcze na formację. I tak razem z Adamem Celińskim, Piotrem Semenenko i Leonem Przecławskim założył nową grupę apostolską, której dał imię Służba Narodowa. Głównym celem tego bractwa miało być wprowadzanie zasad chrześcijańskich w życie publiczne i prywatne oraz „obowiązek wzajemnej modlitwy i wzajemnej poprawy”. Jański nie chciał, aby te idee były tylko zbożnymi zamiarami; zdawał sobie sprawę, że wzajemna modlitwa to za mało, aby móc stworzyć trwałą wspólnotę. Wiedział, że trzeba „wyraźnie mieć coś razem do roboty”, i rozszerzył formułę następnego „stowarzyszenia” o tę wspólną robotę: tak powstał w Paryżu przy ulicy Notre Dame des Champs 11 słynny Domek, w którym grupa nawróconych przez niego młodych ludzi (przyszłych pierwszych zmartwychwstańców) zaczęła prowadzić wspólne życie od Popielca – 17 lutego 1836 roku. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu odbyła się pierwsza „rada spólna” i nastąpiło złożenie „ślubu dozgonnej i braterskiej społeczności”.