Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Adwent u Zmartwychwstańców

 

Roraty od poniedziałku do soboty – godz. 6:30

Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku – godz. 17:00.

Na czas rorat odwołana jest Msza św. o godz. 7:30.

 

Rekolekcje adwentowe od 6.12 do 9.12.2020, prowadzi br. Marcin Grec OFMCap

 

W niedzielę (6 grudnia) nauki podczas wszystkich Mszy św., a od poniedziałku do środy podczas Mszy św. o godz. 6:30, 9:00 i 18:00

Wszystkie nauki będą transmitowane w mediach parafialnych  (Radio Studnia, Youtube)

 

Wtorek 8 grudnia dzień spowiedzi rekolekcyjnej. 
Do sakramentu pokuty można będzie przystąpić podczas porannych Mszy św. oraz w godzinach 17:00 do 20:00

 

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przypada patronalne święto ministrantów. Wprowadzenie aspirantów do kandydatury na ministrantów odbędzie podczas Mszy św. o godz. 10.00

Intronizacja Chrystusa Króla

Wspólnota Intronizacji Chrystusa Króla zaprasza do modlitwy dziękczynnej podczas Mszy św. o godz. 13.00 za 14 lat podjęcia Intronizacji w naszej Parafii.

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zwraca się z prośbą o przekazanie w ogłoszeniach duszpasterskich informacji o możliwości oddawania osocza od ozdrowieńców, którzy przebyli chorobę Covid-19.

 

Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie prosi o oddawanie  osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem ”ptasiej” grypy A (H5N1). Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, mają po przetoczeniu zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt  wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

  1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
  2. Minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji
  3. Są w wieku 18-65 lat,
  4. Spełniają kryteria zawarte w przepisach prawnych określających wymagania ogólne dla dawców krwi i jej składników

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

RCKiK w Krakowie – tel.:  663 – 560 – 300  lub 661 – 926 – 116 lub 603 – 697 – 534  dostępny w dniach poniedziałek – piątek                w godz. 07:30 – 16:30, sobota – niedziela w godz. 09:00 – 14:00  

 

 

Od 22 listopada do 20 grudnia będziemy prowadzić coroczną akcję „Adwentowy Kosz Pokutny”. Ze względu na pandemię członkowie zespołu charytatywnego nie mogą tym razem dotrzeć osobiście do osób potrzebujących, aby dowiedzieć w jaki sposób można je wesprzeć. Prosimy zatem o składanie do kosza żywności o przedłużonej trwałości, kosmetyków i chemii gospodarczej. Można przekazać również ofiary pieniężne – do puszki obok kosza albo na konto parafii, tytuł przelewu „pomoc dla chorych”.

Jesteśmy świadomi, że pandemia mogła spowodować pogorszenie sytuacji ekonomicznej i życiowej wielu rodzin. Jeżeli potrzebujecie pomocy, zgłaszajcie się do zespołu charytatywnego:

- albo telefonicznie, nr 785918254 lub 606 387 933

- albo wrzucając kartkę ze swoimi danymi również do puszki obok kosza, wtedy ktoś z zespołu charytatywnego skontaktuje się z Wami.

 

 

 

 

Wojewoda Małopolski zachęca do włączenia się w organizowanie tzw. szpitali tymczasowych dla osób chorych na COVID 19. O pomoc proszeni są lekarze, pielęgniarki, ratownicy i opiekunowie medyczni, salowe, pracownicy obsługi technicznej i technicy elektroradiologii oraz inne osoby posiadające podstawowe kompetencje w zakresie pomocy medycznej (przedstawiciele służb mundurowych, studenci, harcerze i wolontariusze).  Wszelkie niezbędne informacje oraz formularz kontaktowy znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (www.muw.pl).