Dziękuję Wszystkim Parafianom, którzy w czasie trwającego kryzysu pandemii

zachowali się odpowiedzialnie i nie nawiedzali w nadmiernej liczbie kościoła w ostatnią niedzielę oraz podczas rekolekcji.

Przypominam, że według przepisów podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego

nie wolno nam się gromadzić w liczbie większej niż 5 osób.

Proszę gorąco o dalszą współpracę z zarządzeniami władz państwowych i skorzystanie z dyspensy od udziały w niedzielnej Mszy św.

 

Niedzielne Msze św. oraz Msze św. o godz. 18.00 od poniedziałku do soboty

będą transmitowane przez www.radiostudnia.pl

oraz na parafialnej stronie facebook

 

o. Bartłomiej Gzella, CR - proboszcz