„Bądźcie światłem i oparciem dla każdego napotkanego człowieka."

 

 (Św. Jan Paweł II)

 

Parafialny Zespół Charytatywny - sprawozdanie z działalności w 2019 roku

 

Parafialny Zespół Charytatywny, podobnie jak w latach poprzednich, bardzo dziękuje mieszkańcom Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, którzy  w kolejnym roku okazali Wielkie Serce wspomagając tych, którzy mają duże problemy z zaspokajaniem podstawowych potrzeb bytowych. W 2019 r. zebraliśmy do puszek 36.061 zł – to znowu mniej niż rok wcześniej, ale dzięki wcześniejszym oszczędnościom mogliśmy pomóc wszystkim tym, którzy się do nas o to zwrócili! Dzięki Wam dofinansowaliśmy obiady  wszystkim potrzebującym dzieciom z naszej parafii, mogliśmy pomóc osobom chorym i niepełnosprawnym oraz seniorom, których nie stać na zakup lekarstw i rehabilitację, a także mogliśmy zobaczyć uśmiechnięte twarze, gdy dostarczyliśmy przygotowane dzięki Wam paczki na Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie!

Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie zakończonego roku; dla ułatwienia wszystkie kwoty zostały zaokrąglone do pełnych złotych- wpływy „w górę”, a wydatki „w dół”.

Wpływy:
 zbiórki do puszek: 36.061 zł (dokładnie 36.055,28 zł- różnica wynika z miesięcznych zaokrągleń;       w 2018 r.- 41.360 zł):
   - styczeń: 2.303 zł;
   - luty: 3.775 zł;
   - marzec: 3.100 zł;
   - kwiecień: 3.141 zł;

   - maj: 2.897 zł;

   - czerwiec: 2.644 zł;

   - lipiec: 2.333 zł;

   - sierpień: 3.312 zł;

   - wrzesień: 3.558 zł;

   - październik: 1.917 zł;

   - listopad: 3.370 zł;

   - grudzień: 3.711 zł;

Wrzucano również do puszek pieniądze w obcych walutach - w sumie 33 euro - zostały one wymienione wg aktualnego kursu.

 

Wydatki:

  1. a) obiady: 940 zł (w 2018 r.- 25.421 zł):

   - styczeń: 1.830 zł;
   - luty: 3.050 zł;
   - marzec: 3.202 zł;
   - kwiecień: 1.675 zł;

   - maj: 3.380 zł;

   - czerwiec: 2.118 zł;

   - wrzesień: 4.453 zł;

   - październik: 5.400 zł;

   - listopad: 4.417 zł;

   - grudzień: 3.433 zł;

  1. b) dofinansowanie wyjazdów na „zieloną szkołę” i obozy: 770 zł;
    c) zakup artykułów spożywczych na Dzień Chorego: 772 zł;
    d) pomoc dla osób znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji: 7.600 zł.

    Razem wydatki: 43.082 zł

 

Dzięki Waszemu wsparciu wydano w stołówkach szkolnych łącznie 4.266 obiadów.
 W 2019 r. z obiadów korzystało do 24 uczniów w pierwszej połowie roku i do 29 uczniów
w drugiej połowie (w 2018 r. do 27 osób). Koszt obiadów uległ zmianie od nowego roku szkolnego - w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7: z 4,50 zł na 5 zł dla dzieci młodszych
i z 5 zł na 5,50 zł dla dzieci starszych. W stołówce Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej cena obiadów wynosi 9,50 zł dla wszystkich dzieci.

Po raz pierwszy zanotowaliśmy deficyt, wynikający z mniejszych wpływów (2014 r.- 39.892 zł;    2015 r.- 43.465 zł; 2016 r.- 43.754 zł; 2017 r.- 43.453 zł; 2018 r.- 41.360 zł) i zwiększonych wydatków. Jak łatwo wyliczyć, wyniósł on 7.021 zł. Niedobór ten został pokryty ze znacznych oszczędności, uzyskanych w latach poprzednich (rezerwa wynosi obecnie 18.641 zł).

17 listopada obchodziliśmy III Światowy Dzień Ubogich; w naszej Archidiecezji wydarzenia z nim związane trwały pięć dni i rozpoczęły się w środę 13 listopada. Nasi parafianie znowu pokazali dużą hojność, gdyż zebrano do puszek 3.695 zł. Zgodnie z decyzją Metropolity Krakowskiego, połowę tej kwoty przekazano do Kurii, a połowa trafiła do potrzebujących naszej parafii - przeznaczono ją na pomoc  w zakupie lekarstw i środków pielęgnacyjnych przez najbardziej potrzebujących.

Dzień Chorego to już wieloletnia tradycja w naszej Parafii. Organizowana jest msza święta
z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, po której odbywa się spotkanie w sali pod kościołem, połączone z poczęstunkiem. W 2019 r., podobnie jak w kilku ostatnich latach, uczestniczyło w spotkaniu około 40 osób; należy dodać, że organizatorzy przynoszą ze sobą wypieki, przygotowane przez siebie i na własny koszt.

Również w 2019 roku Zespół przeprowadził dwie akcje przedświąteczne „Wielkopostny Kosz Pokutny” i „Adwentowy Kosz Pomocy”. Dzięki nim paczki trafiły łącznie do blisko 80 potrzebujących rodzin. W ramach tych obu akcji zebrano w sumie 18708zł – środki te, podobnie jak ze zbiórki w trakcie Światowych Dni Ubogich, przeznaczone są  na pomoc  w zakupie lekarstw i środków pielęgnacyjnych przez najbardziej potrzebujących i wydawane są w pierwszej kolejności. W tym roku pojawiła się nowa forma wsparcia tzw. „vouchery, cegiełki remontowe”, które w formie darowizny przekazywanej na konto parafii mają wesprzeć drobne prace remontowe poprawiające standard życia osób potrzebujących. W ramach tej akcji wpłacono w Adwencie 5850 zł.

Zespół w swojej działalności wykorzystuje przede wszystkim wiedzę szkolnych pedagogów i księży oraz odwiedza potrzebujące rodziny. Jak już wspominaliśmy w poprzednich latach, nie mamy narzędzi oraz uprawnień instytucji typu MOPS i Urzędów Skarbowych, ale staramy się by Państwa pieniądze zostały wykorzystane jak najlepiej i trafiały do najbardziej potrzebujących.

Pragniemy poinformować nowych parafian i przypomnieć starszym, że działalność Zespołu ogranicza się do terenu Parafii i pomoc trafia wyłącznie do jej mieszkańców, a Zespół nie  ponosi żadnych kosztów organizacyjnych pobieranych z pieniędzy potrzebujących.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to uciążliwe, ale nadal ponawiamy prośbę, by w niedziele, w których organizowane są zbiórki, wychodzić z kościoła głównym wejściem - liczba osób kwestujących jest niewielka i nie mamy możliwości, by kwestować przy wszystkich wyjściach. Ponawiamy ponownie prośbę, by nie wrzucać do puszek monet o nominałach mniejszych niż 10 groszy – ich zamiana na większe nominały stanowi dla nas wielki problem.

W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wolontariusze Zespołu prowadzili działalność skierowaną do ludzi poważnie chorych, upośledzonych ruchowo i samotnych. Tradycyjnie już młodzi członkowie Zespołu zorganizowali kilka imprez dla Seniorów i osób samotnych. Należy tu podkreślić, że bardzo aktywnymi współorganizatorkami (lub głównymi organizatorkami) tych imprez są Siostry Albertynki, prowadzące na co dzień „Przytulisko dla bezdomnych kobiet im. św. Brata Alberta”. Przypominamy, że koszty tych imprez nie są finansowane ze środków zbieranych przez Zespół. W tym przypadku również często organizatorzy przynoszą ze sobą potrawy, przygotowane na własny koszt oraz korzystają z finansowania zewnętrznego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dzięki Waszej wielkiej hojności oraz rozważnemu gospodarowaniu zebranymi środkami,  mogliśmy zwiększyć pomoc osobom dotkniętym przez los i starszym, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji, które nie są w stanie „związać końca z końcem”, a których przybywa z każdym rokiem.

Niezmiennie apelujemy o włączanie się do działalności charytatywnej Zespołu;
bardzo mile są widziane osoby pełnoletnie, chętne do pracy w wolontariacie i mogące poświęcić kilka godzin miesięcznie dla innych. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii parafialnej; można też pozostawić numer telefonu osobom kwestującym w pierwsze niedziele miesiąca.

Tradycyjnie dziękujemy wszystkim księżom, na czele z Księdzem Proboszczem. Dziękujemy Siostrom Zmartwychwstankom, zwłaszcza siostrom zakrystiankom. Jeszcze raz dziękujemy Siostrom Albertynkom i paniom z Przytuliska. Dziękujemy również pracownikom szkół i stołówek, współpracującym z nami.

Na koniec pragniemy życzyć wszystkim parafianom, by w 2020 roku Nowonarodzony roztaczał nad Wami opiekę każdego dnia. Niech ten rok przynosi Wam wyłącznie szczęście, radość, uśmiech i dobre wiadomości.

Parafialny Zespół Charytatywny