Sprawozdanie Proboszcza – Rok 2019

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego powstała w 1948 roku. Obecnie liczy ponad 13.000 parafian i rozwija się liczebnie w związku z wciąż powstającą nową zabudową mieszkalną. Kościół wybudowany w latach 1975 – 89, został konsekrowany 28 czerwca 1989 roku. Od początku powstania parafii posługę duszpasterską pełni tu Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Zespół duszpasterski od września stanowią:  o. Bartłomiej Gzella CR – proboszcz, o. Sebastian Habowski CR - wikariusz. W domu zakonnym, gdzie przełożonym jest o. Grzegorz Wiśniewski CR, mieszkają obecnie również: o. Stanisław Landzwojczak CR, o. Marek Tomski CR oraz o. Maciej Gawlik CR. Na terenie parafii znajduje się dom zakonny Sióstr Zmartwychwstanek oraz Przytulisko św. Brata Alberta dla kobiet, prowadzone przez Siostry Albertynki.

Rok 2019 przeżywany był w Kościele pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Był to ostatni etap dwuletniego programu duszpasterskie dla kościoła w Polsce, któremu towarzyszyły słowa „Duch, który umacnia miłość”. Należy podkreślić, że dary i charyzmaty Ducha Świętego są nam dane, po to, by służyć Kościołowi. Staraliśmy się odkryć w tym czasie, że każdy chrześcijanin ma do spełnienia misję, bo jest napełniony Duchem Świętym. Dla naszej parafialnej wspólnoty był to rok w którym mogliśmy dziękować za 30-stą rocznicę konsekracji naszej świątyni, którą dnia 28 czerwca roku 1989, na tamten czas, w wigilię święta św. Apostołów Piotra i Pawła, dokonał, Jego Eminencja ks. Kardynał Franciszek Macharski. Piętnaście lat później, parafianie Parafii Zmartwychwstania Pańskiego wraz z ks. Proboszczem dokonali Uroczystego Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w naszej Wspólnocie i w naszych Rodzinach. Dziękowaliśmy w tym roku za 15-stą rocznicę tego aktu.

Rok 2019 rozpoczęliśmy od duszpasterskich odwiedzin w domach naszych parafian. Już po raz kolejny kolęda „od drzwi do drzwi” odbywa się tylko w części parafii. Odwiedzamy oczywiście wszystkich, którzy wyrażą wolę spotkania i błogosławieństwa domostw, choć odwiedziny na zaproszenia, możliwe są dopiero w miesiącu lutym.  To znak czasu i wyraźnie powiększającej się liczby mieszkańców parafii. Czy nowi mieszkańcy staną się również parafianami żyjącymi w naszej wspólnocie? Jest to na pewno wyzwanie duszpasterskie. Styczeń to też radosne prezentacje jasełkowych przedstawień w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół z terenu parafii. Barwny korowód dzieci w święto Trzech Króli wpisał się już w tradycję świętowania tego dnia w naszej parafii. Kończąc miesiąc styczeń gościliśmy o. Michała Szlachciaka, zmartwychwstańca, misjonarz z Bułgarii, którego odwiedziny wpisały się w trwający właśnie Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Święto Ofiarowania Pańskiego, przeżywane także jako Dzień Życia Konsekrowanego zgromadziło nas Zmartwychwstańców wokół Przełożonego Prowincjalnego o. Krzysztofa Swóła CR, który do wspólnego świętowania zaprosił także Siostry Albertynki i Zmartwychwstanki. W lutym Parafialny Zespół Charytatywny włączył  się w obchody XXVII Światowego Dnia Chorych organizując Mszę św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych oraz okolicznościowe spotkanie. Nasi seniorzy i panie z Przytuliska potrafią się bawić i wspólnie spędzać czas, co pokazali min. podczas karnawałowej zabawy integracyjnej dla wszystkich „młodych duchem”. W dniu rocznicy powstania Zgromadzenia Zmartwychwstańców, 17 lutego, liturgii przewodniczył o. Mistrz Nowicjatu Jan Kanty Kaczmarek CR.

Z początkiem marca gościliśmy w naszym domu zakonnym Przełożonego Generalnego Zmartwychwstańców o. Paula Voisina CR, który w ramach wizytacji Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców przeprowadził wizytację generalną naszego domu zakonnego. Dnia 6 marca, Środą Popielcową, weszliśmy w okres Wielkiego Postu. Ten czas pokuty i pojednania jest także okazją do wsparcia ubogich w akcji „Kosza Pokutnego” organizowanej przez Parafialny Zespół Charytatywny. Wielkopostne rekolekcje poprowadził dla nas w tym roku o. Wiesław Hnatejko CR. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu parafii poprowadził o. Tomasz Koperek CR. Tradycją naszej parafii jest Droga Krzyżowa, odprawiana w piątek przed Niedzielą Palmową na ulicach naszej parafii. W tym roku zakończyliśmy ją przy krzyżu na osiedl przy ul. Macedońskiej. „On poniósł grzechy wielu” to tytuł medytacji nad Męką Pańską poprowadzonej dla nas przez krakowskich artystów tuż przed Niedzielą Palmową. Szczególnym gościem podczas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, naszej głównej odpustowej uroczystości, był o. Generał Poul Voisin CR.

W maju 72 –osobowa  grupa naszej młodzieży przyjęła z rąk bp. Wiesława Śpiewaka CR sakrament bierzmowania a 96 dzieci po raz pierwszy przyjęło po raz pierwszy Jezusa w Komunii św. Grupa św. Marty wraz z wielogłosową scholą zaprosili nas na koncert pieśni maryjnych z okazji Dnia Matki. Wśród majowych uroczystości trzeba nam jeszcze wspomnieć świętowanie 25-lecia kapłaństwa o. Prowincjała Krzysztofa Swóła CR. Jeszcze przed wakacjami, w czerwcu, Wspólnota Domowego Kościoła zorganizowała Rodzinny Rajd Rowerowy. Wcześniej, młodzi wraz z siostrą Anetą CR, udali się na spotkanie lednickie by odkryć prawdę zawartą w haśle tegorocznego spotkania „Wiesz, że cię kocham”. Spotkania z historią sztuki sakralnej i o. Lucjanem Bartkowiakiem CR trwały cyklicznie od stycznia do czerwca. Spotkania na temat „Symbol w sztuce sakralnej – sztuka sakralna objawieniem niewidzialnego” zakończyliśmy wspólnym wyjściem do Centrum św. Jana Pawła II na Białych Morzach by pod czujnym okiem o. Lucjana odkrywać tajniki symboliki mozaiki.

Nadszedł czas wakacji, urlopów i wypoczynku. Lipcowa pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę miała także naszych uczestników, którzy wraz z o. Markiem Tomskim CR, wiernie wspierają dzieło Nowej Ewangelizacji przez media. Liczna grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii uczestniczyła w letnich rekolekcjach Oazowych. Podjęliśmy także w naszej parafii sierpniowe wezwanie do trzeźwości. Przed uroczystością odpustową, której przewodniczył o. Mariusz Kiniorski CR, proboszcz z Krokowej, wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Polska pod Krzyżem” gromadząc się na modlitwie pod naszym krzyżem misyjnym i uczestnicząc w transmisji z centralnego wydarzenia we Włocławku. Ogólnopolskie spotkanie „Bracia Zewnętrzni Zmartwychwstańców” przyprowadziło do naszego kościoła szczególnych gości, zaprzyjaźnionych z naszym Zgromadzeniem mężczyzn z różnych stron Polski. Jesienne ognisko seniorów i wszystkich młodych duchem zgromadziło nas wokół ognia i wspólnego śpiewania. Miesiąc październik upłynął nam pod znakiem wspólnej modlitwy różańcowej w intencji misji pod hasłem „Ochrzczeni i posłani”. W XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” także w naszej wspólnocie wsparliśmy  akcje Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia a „papieskie” kremówki trafiły do wielu naszych domów.

Listopadową modlitwę za zmarłych rozpoczęliśmy na naszym wolańskim cmentarzu. Kapituła Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców to wydarzenie, w którym udział wzięli o. Bartłomiej Gzella i o. Sebastian Habowski.  Kolejny III Światowy Dzień Ubogich oraz Andrzejkowa zabawa integracyjna dla seniorów, wszystkich młodych duchem i Pań z Przytuliska św. Brata Alberta pomogły nam spojrzeć na sprawy ubogich „nowymi oczami”. W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, razem ze Wspólnotą Intronizacji Chrystusa Króla dziękowaliśmy za 15 –stą rocznicę tej decyzji w naszej parafialnej wspólnocie. Ten dzień był również świętem ministrantów, którzy przeżywali swoją promocję na wyższe stopnie ministranckiej posługi.

Adwent wprowadził nas w nowy rok duszpasterski, który w polskim kościele przeżywany jest pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary” i kieruje naszą uwagę na Eucharystię. Adwentowe rekolekcje poprowadził w tym roku dla nas ks. Dariusz Grzywa, nasz rodak, posługujący obecnie w warszawskiej parafii św. Jana Pawła II. I można powiedzieć, że się nie spostrzegliśmy a już Boże Narodzenie za nami i powoli spoglądamy z nadzieją w nowy 2020 rok. Kolędowanie zespołu gospel „Unisono” w Niedzielę Świętej Rodziny było okazją do wspólnego spotkania i ostatnim wydarzeniem, które chcemy wspomnieć w mijającym 2019 roku.

 

Parafia jest „wspólnotą wspólnot”, którą tworzą konkretni ludzie. Wspólnoty rodzinne, domowe i zakonne mogą być żywym znakiem Bożej obecności w świecie. Ufam, że tak jest także w naszej Parafii. Dziękuję wszystkim, którzy swój czas, zaangażowanie i pracę wkładają w to, by nasze wspólnoty żyły dobrze.

Dziękuję Radzie Duszpasterskiej, którą tworzą odpowiedzialni i liderzy poszczególnych grup i wspólnot.

Sercem życia parafialnego jest liturgia. Dziękuję ministrantom i lektorom wraz z ich opiekunem
o. Sebastianem za dbałość o służbę liturgiczną w naszej parafii. Scholom i osobom włączającym się w przygotowanie śpiewu składam serdeczne „Bóg zapłać”. Trzeba też zauważyć, coraz otwarciej przyjmowaną, posługę naszych czterech Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., którzy zanoszą Jezusa chorym w domach. Młodzieży i dzieciom z Ruchu Światło – Życie wdzięczny jestem za obecność jak również za animację niedzielnej Mszy św. dla przedszkolaków w Kaplicy Matki Boskiej Bolesnej.

Czujemy i słyszymy modlitwę Żywego Różańca kobiet i mężczyzn oraz wspólnot modlitewnych, który wraz ze Wspólnotą Intronizacji Chrystusa Króla, Wspólnotą „Na ratunek dusz” oraz „Barką” modlącą się o powołania kapłańskie i zakonne tworzą modlitewne podwaliny w naszej parafii. Wspólnota „Galilea” modląca się w „Domach Zmartwychwstania” trwa nadal w posłudze modlitwy i Mszy św. o uzdrowienie sprawowanej w trzecią niedzielę miesiąca

Dwie Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej podążają wytrwale w wyznawaniu wiary. Sprawując wigilijną liturgię w sobotnie wieczory oraz czytając Słowo po domach i formując się podczas konwiwencji zbliżają się do Pana. Wspólnotom tym wytrwale posługuje o. Stanisław Landzwojczak CR.

Krąg Rodzin Domowego Kościoła pod czujnym okiem o. Grzegorza Wiśniewskiego prowadzi katolickie małżeństwa ku jeszcze lepszemu rozwojowi małżeńskich i rodzinnych ralacji.

W trzecie czwartki miesiąca spotykają się panie z grupy „Święta Marta”. Spotkania te, to nie tylko autoformacja ale także bardzo poważni goście, wśród których chcę wymienić: Panią Magdalenę Wróblewską, ks. dr. Wojciecha Węgrzyniaka, ks. dr Bogusława Kastelika,  ks. Prof. Szymona Drzyżdżyka.

Parafialny Zespół Charytatywny oraz wolontariat stara się skutecznie docierać do najbardziej potrzebujących w naszej parafii. Pomoc trafia do dzieci w szkołach naszej parafii w formie wsparcia zakupów posiłków oraz doraźnej pomocy. Osobną akcją jest Adwentowa i Wielkopostna pomoc potrzebującym w formie dedykowanych paczek. Odwiedziny wolontariuszy i okolicznościowe zabawy integracyjne organizowane wraz z Siostrami i Paniami z Przytuliska św. Brata Alberta dopełniają całości pracy charytatywnej.

Bracia Zewnętrzni wraz z ich opiekunem o. Przełożonym Grzegorzem Wiśniewskim CR wspierają Proboszcza w inicjatywach podejmowanych w parafii. Szopka i dekoracje grobu pańskiego to ich dzieło.

Parafialny periodyk „Credo” regularnie dostarcza nam ciekawych tematów do rozważań i w formie kroniki i fotorelacji jest od kilku lat pamiętnikiem wydarzeń parafialnych. Biuletyn „Kubek Żywej Wody” to cotygodniowa porcja liturgicznego materiału oraz bieżące informacje i ogłoszenia.

Od roku w parafialnych salkach spotyka się grupa rodziców z dziećmi w „Stolarni św. Józefa”, która przy pracy i zabawie zbliża do siebie rodziców i dzieci.

Już czwarty rok w niedzielne przedpołudnia w domu katechetycznym mają miejsce spotkania grupy NA „Czarna Offca” w której wolności szukają osoby walczące z nałogiem.

 

Kończąc trzeba także wspomnieć o remontowo-materialnym aspekcie życia parafii. Cieszy zakończenie prac w Kaplicy Chrystusa Króla, która sprawdza się także jako kaplica pojednania. Latem udało się wykonać izolację pionową przyziemia plebanii i przy tej okazji zamontować zbiornik na wodę deszczową do podlewania zieleni. Utwardziliśmy dojazd z parkingu do bramy przy ul. Poprzecznej co wyraźnie usprawniło ruch samochodów na przykościelnym placu. Prace w klatce schodowej prowadzącej na chór może nie są dla wszystkich widoczne, ale ocieplenie i wyłożenie drewnem ścian zupełnie zmieniły to miejsce. Do kościoła trafiło pięć nowych ławek, tym samy żegnając ostatnie ławki pamiętające jeszcze stary kościół. Przygotowujemy się do budowy nowego podjazdu dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za wszelkie wsparcie materialne składane na rzecz parafii, szczególnie podczas tzw. tacy gospodarczej oraz przekazywane bezpośrednio na parafialne konto.

 

Statystyka Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w roku 2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Chrzty

133

117

131

124

126

Śluby

17

15

14

16

18

Zapowiedzi przedślubne

75

79

66

100

59

Pogrzeby

98

93

66

124

86

Dzieci przyjmujące I – szą Komunię

79

126

141

177

96

Młodzież przyjmująca bierzmowanie

37

62

61

58

72

Każdego pierwszego piątku miesiąca kapłani odwiedzali ok. 100 chorych.
Świeccy szafarze Eucharystii zanosili komunię świętą w niedziele do 8 -12 osób.
Średni udział w niedzielnej Mszy św. (Dominicantes) – ok. 1931 osób (w dniu liczenia wiernych 20.10.2019)  – co daje ok. 16 %
Rozdaliśmy ok. 110.000 komunii św. 

o. Bartłomiej Gzella CR, proboszcz