Zapraszamy na kolejne spotkanie z o. Lucjanem Bartkowiakiem CR
w temacie: "Dzielić i łączyć. Symbol w sztuce sakralnej pierwszych wieków."

08.04.2019 (poniedziałek) godz. 18:45

Sala pod kościołem.