„Bądźcie światłem i oparciem dla każdego napotkanego człowieka."

 

 (Św. Jan Paweł II)

 

Parafialny Zespół Charytatywny - sprawozdanie z działalności w 2019 roku

 

Parafialny Zespół Charytatywny, podobnie jak w latach poprzednich, bardzo dziękuje mieszkańcom Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, którzy  w kolejnym roku okazali Wielkie Serce wspomagając tych, którzy mają duże problemy z zaspokajaniem podstawowych potrzeb bytowych. W 2019 r. zebraliśmy do puszek 36.061 zł – to znowu mniej niż rok wcześniej, ale dzięki wcześniejszym oszczędnościom mogliśmy pomóc wszystkim tym, którzy się do nas o to zwrócili! Dzięki Wam dofinansowaliśmy obiady  wszystkim potrzebującym dzieciom z naszej parafii, mogliśmy pomóc osobom chorym i niepełnosprawnym oraz seniorom, których nie stać na zakup lekarstw i rehabilitację, a także mogliśmy zobaczyć uśmiechnięte twarze, gdy dostarczyliśmy przygotowane dzięki Wam paczki na Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie!

Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie zakończonego roku; dla ułatwienia wszystkie kwoty zostały zaokrąglone do pełnych złotych- wpływy „w górę”, a wydatki „w dół”.

Wpływy:
 zbiórki do puszek: 36.061 zł (dokładnie 36.055,28 zł- różnica wynika z miesięcznych zaokrągleń;       w 2018 r.- 41.360 zł):
   - styczeń: 2.303 zł;
   - luty: 3.775 zł;
   - marzec: 3.100 zł;
   - kwiecień: 3.141 zł;

   - maj: 2.897 zł;

   - czerwiec: 2.644 zł;

   - lipiec: 2.333 zł;

   - sierpień: 3.312 zł;

   - wrzesień: 3.558 zł;

   - październik: 1.917 zł;

   - listopad: 3.370 zł;

   - grudzień: 3.711 zł;

Wrzucano również do puszek pieniądze w obcych walutach - w sumie 33 euro - zostały one wymienione wg aktualnego kursu.

 

Wydatki:

 1. a) obiady: 940 zł (w 2018 r.- 25.421 zł):

   - styczeń: 1.830 zł;
   - luty: 3.050 zł;
   - marzec: 3.202 zł;
   - kwiecień: 1.675 zł;

   - maj: 3.380 zł;

   - czerwiec: 2.118 zł;

   - wrzesień: 4.453 zł;

   - październik: 5.400 zł;

   - listopad: 4.417 zł;

   - grudzień: 3.433 zł;

 1. b) dofinansowanie wyjazdów na „zieloną szkołę” i obozy: 770 zł;
  c) zakup artykułów spożywczych na Dzień Chorego: 772 zł;
  d) pomoc dla osób znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji: 7.600 zł.

  Razem wydatki: 43.082 zł

 

Dzięki Waszemu wsparciu wydano w stołówkach szkolnych łącznie 4.266 obiadów.
 W 2019 r. z obiadów korzystało do 24 uczniów w pierwszej połowie roku i do 29 uczniów
w drugiej połowie (w 2018 r. do 27 osób). Koszt obiadów uległ zmianie od nowego roku szkolnego - w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7: z 4,50 zł na 5 zł dla dzieci młodszych
i z 5 zł na 5,50 zł dla dzieci starszych. W stołówce Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej cena obiadów wynosi 9,50 zł dla wszystkich dzieci.

Po raz pierwszy zanotowaliśmy deficyt, wynikający z mniejszych wpływów (2014 r.- 39.892 zł;    2015 r.- 43.465 zł; 2016 r.- 43.754 zł; 2017 r.- 43.453 zł; 2018 r.- 41.360 zł) i zwiększonych wydatków. Jak łatwo wyliczyć, wyniósł on 7.021 zł. Niedobór ten został pokryty ze znacznych oszczędności, uzyskanych w latach poprzednich (rezerwa wynosi obecnie 18.641 zł).

17 listopada obchodziliśmy III Światowy Dzień Ubogich; w naszej Archidiecezji wydarzenia z nim związane trwały pięć dni i rozpoczęły się w środę 13 listopada. Nasi parafianie znowu pokazali dużą hojność, gdyż zebrano do puszek 3.695 zł. Zgodnie z decyzją Metropolity Krakowskiego, połowę tej kwoty przekazano do Kurii, a połowa trafiła do potrzebujących naszej parafii - przeznaczono ją na pomoc  w zakupie lekarstw i środków pielęgnacyjnych przez najbardziej potrzebujących.

Dzień Chorego to już wieloletnia tradycja w naszej Parafii. Organizowana jest msza święta
z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, po której odbywa się spotkanie w sali pod kościołem, połączone z poczęstunkiem. W 2019 r., podobnie jak w kilku ostatnich latach, uczestniczyło w spotkaniu około 40 osób; należy dodać, że organizatorzy przynoszą ze sobą wypieki, przygotowane przez siebie i na własny koszt.

Również w 2019 roku Zespół przeprowadził dwie akcje przedświąteczne „Wielkopostny Kosz Pokutny” i „Adwentowy Kosz Pomocy”. Dzięki nim paczki trafiły łącznie do blisko 80 potrzebujących rodzin. W ramach tych obu akcji zebrano w sumie 18708zł – środki te, podobnie jak ze zbiórki w trakcie Światowych Dni Ubogich, przeznaczone są  na pomoc  w zakupie lekarstw i środków pielęgnacyjnych przez najbardziej potrzebujących i wydawane są w pierwszej kolejności. W tym roku pojawiła się nowa forma wsparcia tzw. „vouchery, cegiełki remontowe”, które w formie darowizny przekazywanej na konto parafii mają wesprzeć drobne prace remontowe poprawiające standard życia osób potrzebujących. W ramach tej akcji wpłacono w Adwencie 5850 zł.

Zespół w swojej działalności wykorzystuje przede wszystkim wiedzę szkolnych pedagogów i księży oraz odwiedza potrzebujące rodziny. Jak już wspominaliśmy w poprzednich latach, nie mamy narzędzi oraz uprawnień instytucji typu MOPS i Urzędów Skarbowych, ale staramy się by Państwa pieniądze zostały wykorzystane jak najlepiej i trafiały do najbardziej potrzebujących.

Pragniemy poinformować nowych parafian i przypomnieć starszym, że działalność Zespołu ogranicza się do terenu Parafii i pomoc trafia wyłącznie do jej mieszkańców, a Zespół nie  ponosi żadnych kosztów organizacyjnych pobieranych z pieniędzy potrzebujących.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to uciążliwe, ale nadal ponawiamy prośbę, by w niedziele, w których organizowane są zbiórki, wychodzić z kościoła głównym wejściem - liczba osób kwestujących jest niewielka i nie mamy możliwości, by kwestować przy wszystkich wyjściach. Ponawiamy ponownie prośbę, by nie wrzucać do puszek monet o nominałach mniejszych niż 10 groszy – ich zamiana na większe nominały stanowi dla nas wielki problem.

W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wolontariusze Zespołu prowadzili działalność skierowaną do ludzi poważnie chorych, upośledzonych ruchowo i samotnych. Tradycyjnie już młodzi członkowie Zespołu zorganizowali kilka imprez dla Seniorów i osób samotnych. Należy tu podkreślić, że bardzo aktywnymi współorganizatorkami (lub głównymi organizatorkami) tych imprez są Siostry Albertynki, prowadzące na co dzień „Przytulisko dla bezdomnych kobiet im. św. Brata Alberta”. Przypominamy, że koszty tych imprez nie są finansowane ze środków zbieranych przez Zespół. W tym przypadku również często organizatorzy przynoszą ze sobą potrawy, przygotowane na własny koszt oraz korzystają z finansowania zewnętrznego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dzięki Waszej wielkiej hojności oraz rozważnemu gospodarowaniu zebranymi środkami,  mogliśmy zwiększyć pomoc osobom dotkniętym przez los i starszym, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji, które nie są w stanie „związać końca z końcem”, a których przybywa z każdym rokiem.

Niezmiennie apelujemy o włączanie się do działalności charytatywnej Zespołu;
bardzo mile są widziane osoby pełnoletnie, chętne do pracy w wolontariacie i mogące poświęcić kilka godzin miesięcznie dla innych. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii parafialnej; można też pozostawić numer telefonu osobom kwestującym w pierwsze niedziele miesiąca.

Tradycyjnie dziękujemy wszystkim księżom, na czele z Księdzem Proboszczem. Dziękujemy Siostrom Zmartwychwstankom, zwłaszcza siostrom zakrystiankom. Jeszcze raz dziękujemy Siostrom Albertynkom i paniom z Przytuliska. Dziękujemy również pracownikom szkół i stołówek, współpracującym z nami.

Na koniec pragniemy życzyć wszystkim parafianom, by w 2020 roku Nowonarodzony roztaczał nad Wami opiekę każdego dnia. Niech ten rok przynosi Wam wyłącznie szczęście, radość, uśmiech i dobre wiadomości.

Parafialny Zespół Charytatywny

 

Sprawozdanie Proboszcza – Rok 2019

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego powstała w 1948 roku. Obecnie liczy ponad 13.000 parafian i rozwija się liczebnie w związku z wciąż powstającą nową zabudową mieszkalną. Kościół wybudowany w latach 1975 – 89, został konsekrowany 28 czerwca 1989 roku. Od początku powstania parafii posługę duszpasterską pełni tu Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Zespół duszpasterski od września stanowią:  o. Bartłomiej Gzella CR – proboszcz, o. Sebastian Habowski CR - wikariusz. W domu zakonnym, gdzie przełożonym jest o. Grzegorz Wiśniewski CR, mieszkają obecnie również: o. Stanisław Landzwojczak CR, o. Marek Tomski CR oraz o. Maciej Gawlik CR. Na terenie parafii znajduje się dom zakonny Sióstr Zmartwychwstanek oraz Przytulisko św. Brata Alberta dla kobiet, prowadzone przez Siostry Albertynki.

Rok 2019 przeżywany był w Kościele pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Był to ostatni etap dwuletniego programu duszpasterskie dla kościoła w Polsce, któremu towarzyszyły słowa „Duch, który umacnia miłość”. Należy podkreślić, że dary i charyzmaty Ducha Świętego są nam dane, po to, by służyć Kościołowi. Staraliśmy się odkryć w tym czasie, że każdy chrześcijanin ma do spełnienia misję, bo jest napełniony Duchem Świętym. Dla naszej parafialnej wspólnoty był to rok w którym mogliśmy dziękować za 30-stą rocznicę konsekracji naszej świątyni, którą dnia 28 czerwca roku 1989, na tamten czas, w wigilię święta św. Apostołów Piotra i Pawła, dokonał, Jego Eminencja ks. Kardynał Franciszek Macharski. Piętnaście lat później, parafianie Parafii Zmartwychwstania Pańskiego wraz z ks. Proboszczem dokonali Uroczystego Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w naszej Wspólnocie i w naszych Rodzinach. Dziękowaliśmy w tym roku za 15-stą rocznicę tego aktu.

Rok 2019 rozpoczęliśmy od duszpasterskich odwiedzin w domach naszych parafian. Już po raz kolejny kolęda „od drzwi do drzwi” odbywa się tylko w części parafii. Odwiedzamy oczywiście wszystkich, którzy wyrażą wolę spotkania i błogosławieństwa domostw, choć odwiedziny na zaproszenia, możliwe są dopiero w miesiącu lutym.  To znak czasu i wyraźnie powiększającej się liczby mieszkańców parafii. Czy nowi mieszkańcy staną się również parafianami żyjącymi w naszej wspólnocie? Jest to na pewno wyzwanie duszpasterskie. Styczeń to też radosne prezentacje jasełkowych przedstawień w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół z terenu parafii. Barwny korowód dzieci w święto Trzech Króli wpisał się już w tradycję świętowania tego dnia w naszej parafii. Kończąc miesiąc styczeń gościliśmy o. Michała Szlachciaka, zmartwychwstańca, misjonarz z Bułgarii, którego odwiedziny wpisały się w trwający właśnie Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Święto Ofiarowania Pańskiego, przeżywane także jako Dzień Życia Konsekrowanego zgromadziło nas Zmartwychwstańców wokół Przełożonego Prowincjalnego o. Krzysztofa Swóła CR, który do wspólnego świętowania zaprosił także Siostry Albertynki i Zmartwychwstanki. W lutym Parafialny Zespół Charytatywny włączył  się w obchody XXVII Światowego Dnia Chorych organizując Mszę św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych oraz okolicznościowe spotkanie. Nasi seniorzy i panie z Przytuliska potrafią się bawić i wspólnie spędzać czas, co pokazali min. podczas karnawałowej zabawy integracyjnej dla wszystkich „młodych duchem”. W dniu rocznicy powstania Zgromadzenia Zmartwychwstańców, 17 lutego, liturgii przewodniczył o. Mistrz Nowicjatu Jan Kanty Kaczmarek CR.

Z początkiem marca gościliśmy w naszym domu zakonnym Przełożonego Generalnego Zmartwychwstańców o. Paula Voisina CR, który w ramach wizytacji Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców przeprowadził wizytację generalną naszego domu zakonnego. Dnia 6 marca, Środą Popielcową, weszliśmy w okres Wielkiego Postu. Ten czas pokuty i pojednania jest także okazją do wsparcia ubogich w akcji „Kosza Pokutnego” organizowanej przez Parafialny Zespół Charytatywny. Wielkopostne rekolekcje poprowadził dla nas w tym roku o. Wiesław Hnatejko CR. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu parafii poprowadził o. Tomasz Koperek CR. Tradycją naszej parafii jest Droga Krzyżowa, odprawiana w piątek przed Niedzielą Palmową na ulicach naszej parafii. W tym roku zakończyliśmy ją przy krzyżu na osiedl przy ul. Macedońskiej. „On poniósł grzechy wielu” to tytuł medytacji nad Męką Pańską poprowadzonej dla nas przez krakowskich artystów tuż przed Niedzielą Palmową. Szczególnym gościem podczas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, naszej głównej odpustowej uroczystości, był o. Generał Poul Voisin CR.

W maju 72 –osobowa  grupa naszej młodzieży przyjęła z rąk bp. Wiesława Śpiewaka CR sakrament bierzmowania a 96 dzieci po raz pierwszy przyjęło po raz pierwszy Jezusa w Komunii św. Grupa św. Marty wraz z wielogłosową scholą zaprosili nas na koncert pieśni maryjnych z okazji Dnia Matki. Wśród majowych uroczystości trzeba nam jeszcze wspomnieć świętowanie 25-lecia kapłaństwa o. Prowincjała Krzysztofa Swóła CR. Jeszcze przed wakacjami, w czerwcu, Wspólnota Domowego Kościoła zorganizowała Rodzinny Rajd Rowerowy. Wcześniej, młodzi wraz z siostrą Anetą CR, udali się na spotkanie lednickie by odkryć prawdę zawartą w haśle tegorocznego spotkania „Wiesz, że cię kocham”. Spotkania z historią sztuki sakralnej i o. Lucjanem Bartkowiakiem CR trwały cyklicznie od stycznia do czerwca. Spotkania na temat „Symbol w sztuce sakralnej – sztuka sakralna objawieniem niewidzialnego” zakończyliśmy wspólnym wyjściem do Centrum św. Jana Pawła II na Białych Morzach by pod czujnym okiem o. Lucjana odkrywać tajniki symboliki mozaiki.

Nadszedł czas wakacji, urlopów i wypoczynku. Lipcowa pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę miała także naszych uczestników, którzy wraz z o. Markiem Tomskim CR, wiernie wspierają dzieło Nowej Ewangelizacji przez media. Liczna grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii uczestniczyła w letnich rekolekcjach Oazowych. Podjęliśmy także w naszej parafii sierpniowe wezwanie do trzeźwości. Przed uroczystością odpustową, której przewodniczył o. Mariusz Kiniorski CR, proboszcz z Krokowej, wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Polska pod Krzyżem” gromadząc się na modlitwie pod naszym krzyżem misyjnym i uczestnicząc w transmisji z centralnego wydarzenia we Włocławku. Ogólnopolskie spotkanie „Bracia Zewnętrzni Zmartwychwstańców” przyprowadziło do naszego kościoła szczególnych gości, zaprzyjaźnionych z naszym Zgromadzeniem mężczyzn z różnych stron Polski. Jesienne ognisko seniorów i wszystkich młodych duchem zgromadziło nas wokół ognia i wspólnego śpiewania. Miesiąc październik upłynął nam pod znakiem wspólnej modlitwy różańcowej w intencji misji pod hasłem „Ochrzczeni i posłani”. W XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” także w naszej wspólnocie wsparliśmy  akcje Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia a „papieskie” kremówki trafiły do wielu naszych domów.

Listopadową modlitwę za zmarłych rozpoczęliśmy na naszym wolańskim cmentarzu. Kapituła Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców to wydarzenie, w którym udział wzięli o. Bartłomiej Gzella i o. Sebastian Habowski.  Kolejny III Światowy Dzień Ubogich oraz Andrzejkowa zabawa integracyjna dla seniorów, wszystkich młodych duchem i Pań z Przytuliska św. Brata Alberta pomogły nam spojrzeć na sprawy ubogich „nowymi oczami”. W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, razem ze Wspólnotą Intronizacji Chrystusa Króla dziękowaliśmy za 15 –stą rocznicę tej decyzji w naszej parafialnej wspólnocie. Ten dzień był również świętem ministrantów, którzy przeżywali swoją promocję na wyższe stopnie ministranckiej posługi.

Adwent wprowadził nas w nowy rok duszpasterski, który w polskim kościele przeżywany jest pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary” i kieruje naszą uwagę na Eucharystię. Adwentowe rekolekcje poprowadził w tym roku dla nas ks. Dariusz Grzywa, nasz rodak, posługujący obecnie w warszawskiej parafii św. Jana Pawła II. I można powiedzieć, że się nie spostrzegliśmy a już Boże Narodzenie za nami i powoli spoglądamy z nadzieją w nowy 2020 rok. Kolędowanie zespołu gospel „Unisono” w Niedzielę Świętej Rodziny było okazją do wspólnego spotkania i ostatnim wydarzeniem, które chcemy wspomnieć w mijającym 2019 roku.

 

Parafia jest „wspólnotą wspólnot”, którą tworzą konkretni ludzie. Wspólnoty rodzinne, domowe i zakonne mogą być żywym znakiem Bożej obecności w świecie. Ufam, że tak jest także w naszej Parafii. Dziękuję wszystkim, którzy swój czas, zaangażowanie i pracę wkładają w to, by nasze wspólnoty żyły dobrze.

Dziękuję Radzie Duszpasterskiej, którą tworzą odpowiedzialni i liderzy poszczególnych grup i wspólnot.

Sercem życia parafialnego jest liturgia. Dziękuję ministrantom i lektorom wraz z ich opiekunem
o. Sebastianem za dbałość o służbę liturgiczną w naszej parafii. Scholom i osobom włączającym się w przygotowanie śpiewu składam serdeczne „Bóg zapłać”. Trzeba też zauważyć, coraz otwarciej przyjmowaną, posługę naszych czterech Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., którzy zanoszą Jezusa chorym w domach. Młodzieży i dzieciom z Ruchu Światło – Życie wdzięczny jestem za obecność jak również za animację niedzielnej Mszy św. dla przedszkolaków w Kaplicy Matki Boskiej Bolesnej.

Czujemy i słyszymy modlitwę Żywego Różańca kobiet i mężczyzn oraz wspólnot modlitewnych, który wraz ze Wspólnotą Intronizacji Chrystusa Króla, Wspólnotą „Na ratunek dusz” oraz „Barką” modlącą się o powołania kapłańskie i zakonne tworzą modlitewne podwaliny w naszej parafii. Wspólnota „Galilea” modląca się w „Domach Zmartwychwstania” trwa nadal w posłudze modlitwy i Mszy św. o uzdrowienie sprawowanej w trzecią niedzielę miesiąca

Dwie Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej podążają wytrwale w wyznawaniu wiary. Sprawując wigilijną liturgię w sobotnie wieczory oraz czytając Słowo po domach i formując się podczas konwiwencji zbliżają się do Pana. Wspólnotom tym wytrwale posługuje o. Stanisław Landzwojczak CR.

Krąg Rodzin Domowego Kościoła pod czujnym okiem o. Grzegorza Wiśniewskiego prowadzi katolickie małżeństwa ku jeszcze lepszemu rozwojowi małżeńskich i rodzinnych ralacji.

W trzecie czwartki miesiąca spotykają się panie z grupy „Święta Marta”. Spotkania te, to nie tylko autoformacja ale także bardzo poważni goście, wśród których chcę wymienić: Panią Magdalenę Wróblewską, ks. dr. Wojciecha Węgrzyniaka, ks. dr Bogusława Kastelika,  ks. Prof. Szymona Drzyżdżyka.

Parafialny Zespół Charytatywny oraz wolontariat stara się skutecznie docierać do najbardziej potrzebujących w naszej parafii. Pomoc trafia do dzieci w szkołach naszej parafii w formie wsparcia zakupów posiłków oraz doraźnej pomocy. Osobną akcją jest Adwentowa i Wielkopostna pomoc potrzebującym w formie dedykowanych paczek. Odwiedziny wolontariuszy i okolicznościowe zabawy integracyjne organizowane wraz z Siostrami i Paniami z Przytuliska św. Brata Alberta dopełniają całości pracy charytatywnej.

Bracia Zewnętrzni wraz z ich opiekunem o. Przełożonym Grzegorzem Wiśniewskim CR wspierają Proboszcza w inicjatywach podejmowanych w parafii. Szopka i dekoracje grobu pańskiego to ich dzieło.

Parafialny periodyk „Credo” regularnie dostarcza nam ciekawych tematów do rozważań i w formie kroniki i fotorelacji jest od kilku lat pamiętnikiem wydarzeń parafialnych. Biuletyn „Kubek Żywej Wody” to cotygodniowa porcja liturgicznego materiału oraz bieżące informacje i ogłoszenia.

Od roku w parafialnych salkach spotyka się grupa rodziców z dziećmi w „Stolarni św. Józefa”, która przy pracy i zabawie zbliża do siebie rodziców i dzieci.

Już czwarty rok w niedzielne przedpołudnia w domu katechetycznym mają miejsce spotkania grupy NA „Czarna Offca” w której wolności szukają osoby walczące z nałogiem.

 

Kończąc trzeba także wspomnieć o remontowo-materialnym aspekcie życia parafii. Cieszy zakończenie prac w Kaplicy Chrystusa Króla, która sprawdza się także jako kaplica pojednania. Latem udało się wykonać izolację pionową przyziemia plebanii i przy tej okazji zamontować zbiornik na wodę deszczową do podlewania zieleni. Utwardziliśmy dojazd z parkingu do bramy przy ul. Poprzecznej co wyraźnie usprawniło ruch samochodów na przykościelnym placu. Prace w klatce schodowej prowadzącej na chór może nie są dla wszystkich widoczne, ale ocieplenie i wyłożenie drewnem ścian zupełnie zmieniły to miejsce. Do kościoła trafiło pięć nowych ławek, tym samy żegnając ostatnie ławki pamiętające jeszcze stary kościół. Przygotowujemy się do budowy nowego podjazdu dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za wszelkie wsparcie materialne składane na rzecz parafii, szczególnie podczas tzw. tacy gospodarczej oraz przekazywane bezpośrednio na parafialne konto.

 

Statystyka Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w roku 2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Chrzty

133

117

131

124

126

Śluby

17

15

14

16

18

Zapowiedzi przedślubne

75

79

66

100

59

Pogrzeby

98

93

66

124

86

Dzieci przyjmujące I – szą Komunię

79

126

141

177

96

Młodzież przyjmująca bierzmowanie

37

62

61

58

72

Każdego pierwszego piątku miesiąca kapłani odwiedzali ok. 100 chorych.
Świeccy szafarze Eucharystii zanosili komunię świętą w niedziele do 8 -12 osób.
Średni udział w niedzielnej Mszy św. (Dominicantes) – ok. 1931 osób (w dniu liczenia wiernych 20.10.2019)  – co daje ok. 16 %
Rozdaliśmy ok. 110.000 komunii św. 

o. Bartłomiej Gzella CR, proboszcz

 

Plan Kolędy 2019/2020

 

Kolęda „od drzwi do drzwi”  odbywa się według terminarza w jednej części parafii. Pozostali mieszkańcy mogą zaprosić księdza do odwiedzin w terminie tzw. „kolędy dodatkowej na zaproszenia”. Indywidualne zaproszenia składać można do oznakowanej skrzynki z tyłu kościoła lub u księży. Termin odwiedzin ustalimy indywidualnie i telefonicznie.

 • Kolęda trwa od godz. 16.00 do 21.00, a w soboty od 14.00 do 20.00.

  • Odwiedziny kolędowe przyjmujemy przy stole, na którym znaleźć się powinny: krzyż, świeca, kropidło, woda święcona oraz Pismo Święte.

  • W czasie trwania kolędy kancelaria czynna tylko w godz. 8.00 -10.00.

  • Osoby, które nie będą mogły przyjąć księdza w ustalonym terminie, a chcą to uczynić, mogą zgłosić się do odwiedzin w terminie „kolędy na zaproszenia”

 

Kolęda „od drzwi do drzwi”:

 

28.12.2019        Estońska 10, 12

30.12.2019        Estońska 4,6,8

2.01.2020          Nadzieja, Dauna – domki, Lubuska, Andricia, Szukiewicza, Buraczana

3.01.2020          Dauna 51, 53, 55, 57, 59, Bławatkowa

4.01.2020          Dauna 97, 66A, 68, 72, Wolności

7.01.2020          Włoska 8A, 8B, 8, Macedońska 23

8.01.2020          Białoruska 4, Włoska 1,3

9.01.2020          Włoska, 5,7,11

10.01.2020        Włoska 9,13,15

11.01.2020        Włoska 4,6,6A,6B

13.01.2020        Wilgotna, Laszczki, Algierska, Trawniki, Niepokólczyckiego, Estońska – domki, Szkolna, Albańska, Gryglewskiego, Zmartwychwstania

14.01.2020 Pańska, Łabędzia, Poprzeczna, Skowronia (bloki 3 A,B,C,D,E,F, G i domki)

15.01.2020 Kamieńskiego, Zana, Heltmana, Szczęśliwa, Makowa, Krawiecka

16.01.2020 Malborska, Pierackiego, Sportowa, Zabawa, Lisa-Kuli, Sułkowskiego (domki i blok nr 6)

17.01.2020 Mochnackiego, Kadena – Bandrowskiego, Górska

18.01.2020 Macedońska 6, Czarnogórska 9

20.01.2020 Czarnogórska 8,10,10B,10C, Macedońska 25

21.01.2020 Serbska 1,3, Czarnogórska 4

22.01.2020 Serbska 2,4

23.01.2020 Czarnogórska 3,6

24.01.2020 Czarnogórska 5,7

25.01.2020 Czarnogórska 1,2

27.01.2020 Czarnogórska 15,18

 

Umiłowani Archidiecezjanie!

W tym roku przeżywamy dwa wielkie wydarzenia związane z osobą Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkiego. Pierwszym z nich jest czterdziesta rocznica jego I Pielgrzymki do Ojczyzny, jaka miała miejsce w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 roku. Natomiast drugim wydarzeniem jest zbliżająca się setna rocznica jego urodzin, której obchody już się w naszej Archidiecezji rozpoczęły uroczystym koncertem w Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie w 99. rocznicę jego urodzin i międzynarodową konferencją naukową zorganizowaną na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.

Całe życie Karola Wojtyły upłynęło pod znakiem wielkich zmagań o ocalenie największych i najbardziej świętych chrześcijańskich i narodowych wartości. Były to zarówno jego osobiste zmagania, jak i zmagania Polski i całego Kościoła. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, w czasie gdy na nowo decydowały się losy naszej Ojczyzny. Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli w 1918 roku, jej dalszy niezależny byt znalazł się bowiem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dnia 13 czerwca 1991 roku, odwiedzając cmentarz Ofiar Wojny 1920 roku w Radzyminie, Jan Paweł II powiedział: „Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem”.

Przyszły papież nie tylko spłacał dług, jaki zaciągnął wobec naszych narodowych bohaterów i wobec naszych polskich świętych, ale równocześnie pomnażał ten skarb, którym dla niego była Polska – jak pisał o tym w poemacie Myśląc Ojczyzna… W tej właśnie perspektywie trzeba spojrzeć na jego I Pielgrzymkę do Polski w 1979 roku. Z zasiewu jego pielgrzymiego słowa i z żaru jego modlitwy do Ducha Świętego o odnowienie oblicza polskiej ziemi, rok później narodziła się „Solidarność”, a w konsekwencji jesienią 1989 roku doszło do radykalnych przemian w naszej części Europy, przekreślając w ten sposób ustalenia podjęte przez wielkie mocarstwa w Jałcie w 1945 roku.

Kiedy w 1991 roku Jan Paweł II przybył do Polski w ramach swej IV Pielgrzymki, z ogromną determinacją wskazywał na fundamenty, na których trzeba budować jej autentyczną wolność. Tymi fundamentami są wszystkie przykazania Dekalogu, począwszy od pierwszego, które brzmi: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. Ojciec Święty mówił wtedy w Koszalinie: jest „to pierwsze słowo Dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. [Jest to] całe prawo Boże – wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Także i ci, co nie znają Dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami Przymierza – Starego Przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii – głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek. To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra. (…) Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień. (…) Tylko też w mocy tego pierwszego przykazania można myśleć o prawdziwym humanizmie. Tylko wówczas (…) cała humanistyczna moralność sprawdza się i urzeczywistnia. (…). Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro dla człowieka (…) jest tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim Ten Jeden, który «sam jest dobry»” – czyli Pan Bóg.

Drodzy Siostry i Bracia!

Odzyskanie przez Polskę suwerenności na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku nie oznacza jednak, że raz na zawsze skończyły się nasze zmagania o autentyczną wolność. Ona zawsze jest darem, z którym nierozerwalnie łączy się konieczność kolejnych zmagań o jej ocalenie i zachowanie. Obecnie przyszło nam żyć w czasach, w których pojawiło się kolejne wielkie zagrożenie dla naszej wolności – i to o charakterze totalitarnym. Jego źródłem jest – podobnie ja w totalitaryzmach dwudziestego wieku – radykalne odrzucenie Boga. W konsekwencji tego odrzucenia głosi się zupełnie nową wizję człowieka, która sprawia, że staje się on karykaturą samego siebie. W ramach ideologii gender usiłuje się bowiem zatrzeć naturalne różnice między kobietą a mężczyzną. Co więcej, poprzez agresywną propagandę ideologii LGBT w imię tak zwanej „tolerancji” i „postępu” wyśmiewa się i szydzi z największych dla nas świętości. Równocześnie przymusza się ludzi, w tym także osoby wierzące, do propagowania ideologii LGBT. Tym samym, łamiąc wolność sumienia, nakłania się ich do tego, aby odchodzili oni od zasad wyznawanej przez siebie chrześcijańskiej wiary. Wyraźnie to nam przypomina totalitarne czasy PRL-u, gdy awanse społeczne były zagwarantowane jedynie dla członków komunistycznej partii, a osoby wierzące były traktowane jako obywatele drugiej kategorii. Innym bardzo groźnym przejawem tej ofensywy anty-moralności jest wprowadzanie przez niektóre samorządy do przedszkoli i do szkół zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) programów seksedukacji, które w swych treściach prowadzą do wielkich duchowych krzywd wyrządzanych dzieciom i młodzieży. Wszystko to w oczywisty sposób jest obrazą Boga Stwórcy. Nie ulega przy tym żadnej wątpliwości, że aprobata tego rodzaju programów, zgoda na nie i współudział w nich jest ciężkim przewinieniem moralnym. Podobnie godna napiętnowania jest postawa obojętności wobec tego rodzaju zagrożeń, które burzą ład i stanowią wielkie zagrożenie dla życia i właściwego rozwoju poszczególnych ludzi, rodzin, społeczeństw i narodów.

Drodzy Archidiecezjanie!

My również, każda i każdy z nas, na wzór Ojca Świętego Jana Pawła II musimy spłacać dług, jaki zaciągnęliśmy wobec naszych narodowych bohaterów i wobec świętych Patronów naszej Ojczyzny. Także na nas spoczywa obowiązek obrony tych wartości, z których ponad 1050 lat temu zrodziła się Polska i których najgłębszym wyrazem jest Chrystusowy Krzyż. Jest to nie tylko obowiązek wobec szlachetnych dokonań naszych przodków, ale również wobec przyszłych pokoleń Polaków. Jest to zwłaszcza obowiązek rodziców, którym przede wszystkim powinno zależeć na szczęściu i pomyślności ich dzieci. I na odwrót: jeśli rodzice z obojętnością, a co gorsza z aprobatą, będą patrzyli zarówno na wspomniane wyżej programy, jak i na tych, którzy je lansują i popierają, to z wielkim prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że ich własne dzieci staną się ofiarami ideologii gender, LGBT i Karty WHO. A dla rodziców szczerze kochających swe dzieci nie może być większej tragedii…

Drodzy Siostry i Bracia!

W tej dramatycznej godzinie naszych czasów potrzebna jest nam wszystkim wielka postawa czuwania. Potrzebna jest nam również wielka modlitwa – za siebie, za nasze rodziny, za nasz polski naród, za Kościół, za Europę. Kształt tej modlitwy wyraził św. Jan Paweł II w swoim biskupim, a  następnie papieskim zawołaniu: „Totus Tuus”. Był on „cały dla Maryi” – a przez to „cały dla Chrystusa”. Tym samym wyznaczył on nam duchową drogę, którą winniśmy zdążać: przez Maryję do Chrystusa – aby uzyskać bezcenny pokój serca i na co dzień żyć nadzieją osiągnięcia życia wiecznego.

Podejmując tę drogę, tym bardziej rozumiemy, że świętowanie rocznic związanych z życiem i działalnością Jana Pawła II nie jest zwykłym nawiązywaniem do „okrągłych” dat związanych z jego biografią; że jest ono świadomym podejmowaniem przez nas tego duchowego dziedzictwa, jakie nam pozostawił; że jest zadaniem, którego rzetelne wypełnienie sprawi, iż z obecnych duchowych zmagań i zagrożeń wyjdziemy jeszcze bardziej wewnętrznie silni i mocni; że staniemy się bardziej maryjni – a przez to bardziej Chrystusowi.

W związku z tym bardzo proszę, aby rozpoczynające się niebawem nabożeństwa październikowe stały się naszą jedną wielką modlitwą różańcową w intencji naszego narodu i Kościoła w naszej Ojczyźnie. Równocześnie zarządzam, by od 1 listopada br. aż do końca 2020 roku we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych, pół godziny przed wieczorną Mszą świętą odbywała się cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, na koniec której należy odmówić jedną dziesiątkę różańca i litanię do św. Jana Pawła II. Niech ta szczególna modlitwa, zanoszona do Boga w 100-lecie jego urodzin, stanie się wyrazem naszej wielkiej wdzięczności za dar Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkiego, a jednocześnie naszą serdeczną prośbą, aby nieustannie wstawiał się za swoją ukochaną Ojczyzną, za tak bliskim jego sercu Krakowem i całą Archidiecezją Krakowską.

Na ten wielki wspólnotowy czyn modlitewny wszystkim Wam, Ukochani Archidiecezjanie, z serca błogosławię

 

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

Kraków, 14 września 2019 roku, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego