„Bogatym nie jest ten kto posiada, ale ten kto rozdaje, kto zdolny jest dawać"

 (św. Jan Paweł II)

 

 

Parafialny Zespół Charytatywny

sprawozdanie z działalności w 2017 roku

 

 „Masz prawo robić wszystko co dla ludzi dobre. A także jest to Twój człowieczy obowiązek"

 

 (Marek Grechuta)

 

Parafialny Zespół Charytatywny - sprawozdanie z działalności w 2018 roku

 

   Parafialny Zespół Charytatywny po raz kolejny dziękuje mieszkańcom Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, którzy  w kolejnym roku okazali Wielkie Serce wspomagając tych, którzy mają duże problemy z zaspokajaniem podstawowych potrzeb bytowych. W 2018 r. zebraliśmy do puszek 41.360 zł - niewiele mniej, niż to było rok wcześniej, ale wystarczająco dużo, by pomóc tym, którzy zwrócili się do nas o pomoc! Dzięki Wam dofinansowaliśmy obiady wszystkim potrzebującym dzieciom z naszej parafii, mogliśmy pomóc osobom chorym i niepełnosprawnym, których nie stać na zakup lekarstw i rehabilitację a także mogliśmy zobaczyć uśmiechnięte twarze, gdy dostarczyliśmy przygotowane dzięki Wam paczki na Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie!

   Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie ubiegłego roku; dla ułatwienia wszystkie kwoty zostały zaokrąglone do pełnych złotych - wpływy „w górę”, a wydatki „w dół”.

Wpływy:
 zbiórki do puszek: 41.360 zł (dokładnie 41.355,19 zł- różnica wynika z miesięcznych zaokrągleń;       w 2017 r.- 43.453 zł):
   - styczeń: 4.518 zł;
   - luty: 4.277 zł;
   - marzec: 4.561 zł;
   - kwiecień: 2.868 zł;

   - maj: 3.012 zł;

   - czerwiec: 3.077 zł;

   - lipiec: 2.828 zł;

   - sierpień: 2.633 zł;

   - wrzesień: 3.137 zł;

   - październik: 3.171 zł;

   - listopad: 3.248 zł;

   - grudzień: 4.030 zł;

 

Wydatki:

 1. a) obiady: 25 421 zł (w 2017 r.- 30.383 zł):

   - styczeń: 3.411 zł;
   - luty: 1.494 zł;
   - marzec: 3.083 zł;
   - kwiecień: 2.281 zł;

   - maj: 2.692 zł;

   - czerwiec: 2.353 zł;

   - wrzesień: 2.213 zł;

   - październik: 3.024 zł;

   - listopad: 2.658 zł;

   - grudzień: 2.212 zł;

 1. b) dofinansowanie wyjazdów na „zieloną szkołę” i obozy: 120 zł;
  c) zakup artykułów spożywczych na Dzień Chorego: 905 zł;
  d) pomoc dla osób znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji: 5.300 zł.
  Razem wydatki: 33.746 zł

 

   Dzięki Waszemu wsparciu wydano w stołówkach szkolnych łącznie 3.907 obiadów. Różnica między wpływami, a wydatkami w 2018 roku (7.614 zł) zwiększyła rezerwę Parafialnego Zespołu Charytatywnego, do kwoty 25.662.


 
18 listopada obchodziliśmy II Światowy Dzień Ubogich; ponownie w naszej Archidiecezji wydarzenia z nim związane trwały cały tydzień i rozpoczęły się w niedzielę 11 listopada. Nasi parafianie znowu pokazali dużą hojność, gdyż zebrano do puszek 3.368,33 zł. Zgodnie z decyzją Metropolity Krakowskiego, połowę tej kwoty przekazano do Kurii, a połowa trafiła do potrzebujących naszej parafii - przeznaczono ją na pomoc w zakupie lekarstw i środków pielęgnacyjnych przez najbardziej potrzebujących.

   Dzień Chorego to już wieloletnia tradycja w naszej Parafii. Organizowana jest Msza święta
z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, po której odbywa się spotkanie w sali pod kościołem, połączone z poczęstunkiem. W 2018 r., podobnie jak w kilku ostatnich latach, uczestniczyło w spotkaniu ponad 40 osób; należy dodać, że organizatorzy przynoszą ze sobą wypieki, przygotowane przez siebie i na własny koszt.

   W 2018 r. z obiadów korzystało do 27 uczniów w pierwszej połowie roku i do 20 uczniów w drugiej połowie (w 2017 r. do 33 osób) – zmniejszenie liczby to niewątpliwie efekt programu Rodzina 500 Plus, gdyż, jak już wspomniano, mogliśmy opłacić obiady  wszystkim potrzebującym dzieciom. Koszt obiadów uległ zmianie od nowego roku szkolnego - w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7: z 4 zł na 4,50 zł dla dzieci młodszych i z 4,50 zł na 5zł dla dzieci starszych. W stołówce Gimnazjum Nr 27 i Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej cena obiadów pozostała na poziomie 8 zł na dla dzieci młodszych, natomiast wzrosła z  9 zł na 9,50 zł dla dzieci starszych.

   Zespół przeprowadził dwie akcje przedświąteczne „Kosz Pokutny” i „Adwentowy Kosz”. Dzięki nim paczki trafiły łącznie do ok. 60 potrzebujących rodzin. W ramach tych obu akcji zebrano
w sumie 17.092 zł na zakup lekarstw i środków higienicznych dla naszych chorych parafian. Środki te wydatkowane są na bieżąco według potrzeb przez cały rok. Ponadto w ramach „cegiełek” na zakup lodówek wpłacono 3.050 zł.

   Zespół w swojej działalności wykorzystuje przede wszystkim wiedzę szkolnych pedagogów
i księży oraz odwiedza potrzebujące rodziny. Jak już wspominaliśmy w poprzednich latach, nie mamy narzędzi oraz uprawnień instytucji typu MOPS i Urzędów Skarbowych, ale staramy się by Państwa pieniądze zostały wykorzystane jak najlepiej i trafiały do najbardziej potrzebujących.

   Pragniemy poinformować nowych parafian i przypomnieć starszym, że działalność Zespołu ogranicza się do terenu Parafii i pomoc trafia wyłącznie do jej mieszkańców, a Zespół nie ponosi żadnych kosztów organizacyjnych - zebrane środki w 100 % trafiają do potrzebujących.

   Zdajemy sobie sprawę, że jest to uciążliwe, ale nadal zwracamy się z prośbą, by w niedziele,
 w których organizowane są zbiórki, wychodzić z kościoła głównym wejściem - liczba osób kwestujących jest niewielka i nie mamy możliwości, by kwestować przy wszystkich wyjściach. Ponawiamy ponownie prośbę, by nie wrzucać do puszek monet o nominałach mniejszych niż
10 groszy – ich zamiana na większe nominały stanowi dla nas wielki problem.

 

   Również w 2018 roku wolontariusze Zespołu prowadzili działalność skierowaną do ludzi poważnie chorych, upośledzonych ruchowo i samotnych. Podobnie jak wcześniej, młodzi członkowie Zespołu zorganizowali kilka imprez dla Seniorów i osób samotnych. Należy tu podkreślić, że bardzo aktywnymi współorganizatorkami tych imprez są Siostry Albertynki, prowadzące na co dzień  „Przytulisko dla bezdomnych kobiet im. św. Brata Alberta”. Przypominamy, że koszty tych imprez nie są finansowane ze środków zbieranych przez Zespół.
W tym przypadku również często organizatorzy przynoszą ze sobą potrawy, przygotowane na własny koszt.

   Dzięki Waszej wielkiej hojności oraz rozważnemu gospodarowaniu zebranymi środkami,  notujemy corocznie oszczędności. Jak zapowiadaliśmy rok temu, zwiększyliśmy pomoc osobom starszym, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji, które nie są w stanie „związać końca
z końcem", a których przybywa z każdym rokiem.

   Niezmiennie apelujemy o włączanie się do działalności charytatywnej Zespołu;
bardzo mile są widziane osoby pełnoletnie, chętne do pracy w wolontariacie i mogące poświęcić kilka godzin miesięcznie dla innych. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii parafialnej; można też pozostawić numer telefonu osobom kwestującym w pierwsze niedziele miesiąca.

   Tradycyjnie dziękujemy wszystkim księżom, na czele z Księdzem Proboszczem, Siostrom Zmartwychwstankom, zwłaszcza siostrom zakrystiankom. Jeszcze raz dziękujemy Siostrom Albertynkom i paniom z Przytuliska. Dziękujemy także pracownikom szkół i stołówek, współpracującym z nami.

   Na koniec pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim parafianom, niech 2019 rok przyniesie same szczęśliwe dni, a pomoc bliźnim niech nadal daje Wam dużo satysfakcji.

 

 

Parafialny Zespół Charytatywny

Sprawozdanie Proboszcza – Rok 2018

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego powstała w 1948 roku. Obecnie liczy
ponad 13.000 parafian i rozwija się liczebnie w związku z wciąż powstającą nową zabudową mieszkalną. Największą nową inwestycją są bloki oddawane do użytkowania przy ul. W. Sławka oraz ul. Nadzieja. Kościół wybudowany w latach 1975 – 89, został konsekrowany 28 czerwca 1989 roku. Od początku powstania parafii posługę duszpasterską pełni tu Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Obowiązki Proboszcza pełni obecnie o. Bartłomiej Gzella CR. W domu zakonnym, gdzie przełożonym jest o. Grzegorz Wiśniewski CR, mieszkają obecnie: o. Stanisław Landzwojczak CR, o. Marek Tomski CR, o. Andrzej Sosnowski CR, o. Sebastian Habowski CR - wikariusz. Na terenie parafii znajduje się dom zakonny Sióstr Zmartwychwstanek oraz Przytulisko św. Brata Alberta dla kobiet, prowadzone przez Siostry Albertynki.

Rok 2018 przeżywany był w Kościele w Polsce pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.” Po czteroletnim programie prowadzącym nas przez doświadczenie wiary i chrztu, przez najbliższe trzy lata mamy przyglądać się Duchowi Świętemu i sakramentowi bierzmowania.
W naszej Ojczyźnie to szczególny rok świętowania 100 -lecia odzyskania niepodległości. Również w naszej parafii staraliśmy się włączyć w to świętowanie. Odsłonięcie i poświęcenie „Kamienia Pamięci” pozostanie na lata znakiem tego czasu. Parafian zaprosiliśmy na okolicznościowy, patriotyczny wieczór poetycko muzyczny w wykonaniu krakowskich artystów oraz organizowany wraz z Przytuliskiem św. Brata Alberta „Bal niepodległości”. W kwietniu dziękowaliśmy w kościele krakowskim za beatyfikację Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej a zmartwychwstańcy ucieszyli się postępami w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego o. Pawła Smolikowskiego CR.

Rok 2018 rozpoczęliśmy od radosnego kolędowania i jasełkowych przedstawień dzieci i młodzieży z naszych szkół i gościnnego kolędowania górali z Mszany G. W ostatnią niedzielę stycznia gościliśmy w naszej parafii misjonarza o. Michała z Bułgarii, który przybliżał nam sprawy misji wschodnich Zmartwychwstańców oraz sprawował w naszej parafii liturgię bizantyjską w języku polskim. . W lutym, razem z Parafialnym Zespołem Charytatywnym i Przytuliskiem św. Brata Alberta, włączyliśmy się w obchody XXVI Światowego Dnia Chorych, jak co roku organizując Msze św. z namaszczeniem chorych oraz spotkaniem a także bal karnawałowy dla seniorów
 i niepełnosprawnych. 21 lutego odbyły się uroczystości dziękczynne za ogłoszenie dekretu
o heroiczności cnót zmartwychwstańca, o. Pawła Smolikowskiego. W naszej parafii każdego
 11-stego dnia miesiąca prowadzimy nowennę za przyczyną Sługi Bożego o. Pawła. Wielkopostne rekolekcje poprowadził dla nas w tym roku o. Lucjan Bartkowiak CR. Rekolekcje dla dzieci
i młodzieży wygłosił diakon Łukasz Pecyna CR. Tradycją naszej parafii jest Droga Krzyżowa, odprawiana w piątek przed Niedzielą Palmową, prowadzona ulicami naszego osiedla w tym roku zakończona przy krzyżu katyńskim na cmentarzu przy ul. Wspólnej. Radość Wielkanocy dzielił
z nami Prowincjał Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców o. Krzysztof Swół CR, przewodnicząc jednocześnie uroczystościom odpustowym w Niedzielę Zmartwychwstania. Polska Prowincja Zmartwychwstańców świętowała w tym roku 70 rocznicę istnienia. Jako, że uroczystości odbywały się w Krakowie, również nasi parafianie licznie włączyli się w świętowanie i wzięli udział
w koncercie zespołu „Pod Budą” w auli naszego seminarium. W okresie wielkanocnym zaprosiliśmy parafian do przeżywania „Drogi Światła” – rozważań spotkań ze zmartwychwstałym Panem. W maju grupa 177 dzieci przyjęła po raz pierwszy Komunię świętą i w pełni uczestniczyła
w Eucharystii. Nie zabrakło też majówki dla seniorów, niepełnosprawnych i pań z „Przytulisko
św. br. Alberta” – ogniska ze śpiewami i zabawą. Już po Uroczystości Bożego Ciała, w pierwszy dzień czerwca, młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania z rąk bp. Jana Zająca. Ważnym wydarzeniem w czerwcu był jubileusz 60-cio lecia życia zakonnego długoletniej zakrystianki s. Stanizji Więcławik CR. Mszy jubileuszowej przewodniczył nasz rodak bp. Wiesław Śpiewak CR, ordynariusz bermudzki. Nadszedł czas wakacji, urlopów i wypoczynku. Lipcowa Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę miała także licznych uczestników z naszej parafii. Liczna grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii uczestniczyła w letnich rekolekcjach Ruchu Światło – Życie. Wrześniowym uroczystościom odpustowym ku czci Matki Boskiej Bolesnej przewodniczył o. Lucjan Bartkowiak CR. Dużymi krokami zbliżała się data 11.11.2018 roku – centralne obchody Święta Niepodległości. W ramach świętowania 100 -lecia zorganizowaliśmy, wraz z Siostrami Albertynkami i „Przytuliskiem”,  „Bal Niepodległości”, na który w ostatnich dniach września zaprosiliśmy parafian. Zasłuchani w patriotyczną poezję i muzykę, w wykonani krakowskich artystów z „Salonu Poezji Anny Dymnej” przygotowywaliśmy się do dalszego świętowania, którego kulminacją na poziomie lokalnym było odsłonięcie i poświęcenie „Kamienia Pamięci” przy Kaplicy Matki Boskiej Bolesnej na ul. Malborskiej. „Bal Wszystkich Świętych”, od kilku już lat towarzyszy naszym dzieciom w ostatnim dniu października, tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych a „Zabawa Andrzejkowa” zgromadziła sporą grupę młodzieży ze zmartwychwstańczych ośrodków duszpasterskich z kraju i zagranicy. Przeżywany w całym Kościele II Światowy Dzień Ubogich był okazją by po raz kolejny zwrócić się ku najsłabszym tego świata. W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata świętowali nie tylko ministranci, którzy jako Liturgiczna Służba Ołtarza tego dnia mają patronalne święto, ale także Wspólnota Intronizacji Chrystusa Króla dziękująca za 14-stą rocznicę dokonania tego aktu w naszej parafialnej wspólnocie. Adwentowe przygotowanie rekolekcyjne poprowadził w tym roku dla nas o. Marcin Ćwiek CR, prowadząc nas drogami Mądrości Bożej. Trwamy obecnie w Okresie Bożego Narodzenia i spoglądamy z nadzieją na zbliżający się 2019 rok.

Wspólnotę parafialną tworzą konkretni ludzie. Ludzie włączają się w pracę poszczególnych grup
 i wspólnot parafialnych. Koniec roku jest dobrym czasem by tym wszystkim osobom powiedzieć  słowo: DZIĘKUJĘ.

Dziękuję Radzie Duszpasterskiej, w skład której wchodzą liderzy i odpowiedzialni poszczególnych wspólnot i grup duszpasterskich.

Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza za dbałość o jakość posługi w naszej parafii. Członkom zespołów śpiewających składam serdeczne podziękowanie za upiększanie liturgii. Gdy nie może dotrzeć w niedzielę ksiądz z komunią, gotowi są do tego nasi czterej nadzwyczajni szafarze. Młodzieży i dzieciom z Ruchu Światło – Życie wdzięczny jestem za obecność jak również za animację niedzielnej Mszy św. dla przedszkolaków w Kaplicy Matki Boskiej Bolesnej.

Parafia żyje modlitwą Żywego Różańca kobiet i mężczyzn oraz wspólnot modlitewnych. Wraz ze wspólnotą Intronizacji Chrystusa Króla, Wspólnotą „Na ratunek dusz” oraz Wspólnotą Modlitwy
o powołania „Barka” tworzą dla naszej parafii modlitewną podstawę. Wspólnota „Galilea” modląca się w „Domach Zmartwychwstania” trwa nadal w posłudze modlitwy i Mszy św. o uzdrowienie sprawowanej w trzecią niedzielę miesiąca.

Dwie Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej kroczą naprzód w wyznawaniu wiary. Spotykają się świętując wigilijną liturgię niedzieli w sobotnie wieczory oraz czytając Słowo po domach i formując się podczas konwiwencji. Wiele serca i czasu dla sióstr i braci z Drogi mają ojcowie Stanisław
i Marek.

Istnieją w naszej parafii dwa Kręgi Rodzin „Domowego Kościoła” w których małżeństwa, pod czujnym okiem o. Grzegorza formują się do jeszcze lepszego życia w rodzinnym powołaniu.

Od ponad roku spotykają się kobiety w grupie o wdzięcznej nazwie „Święta Marta”. Patronka grupy usłyszała od Pana Jezusa słowa „…troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego”. (Łk 10, 41-42) a nasze panie uczą się od siebie wzajemnie poszukiwania „tego jednego” w swoim życiu. Z nadzieją patrzymy na podobną inicjatywę wśród panów.

Bractwo św. Jozafata, dla wspierania misji wschodnich zmartwychwstańców poprzez liturgię św. Jana Chryzostoma sprawowana okazjonalnie w naszym kościele, przybliża ducha wschodniego kościoła katolickiego. Gościliśmy również misjonarza bułgarskiego.

Parafialny Zespół Charytatywny wraz z wolontariatem stara się docierać skutecznie do potrzebujących w naszej parafii. Pomoc trafia do szkół w formie wsparcia dożywiania dzieci, paczek świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie a także poprzez czas i pracę poświęcone osobom potrzebującym poprzez wolontariuszy. Owocnie kwitnie współpraca z Przytuliskiem św. Brata Alberta dla bezdomnych kobiet prowadzonym przez Siostry Albertynki.

Bracia Zewnętrzni wraz z ich moderatorem Ojcem Przełożonym wspierają Proboszcza
w  inicjatywach podejmowanych w naszej wspólnocie parafialnej. Szopka i wielkanocne dekoracje to praca ich rąk.

Cieszy regularność miesięcznika parafialnego „CREDO” Redakcja stara się zaskakiwać tematami poruszanymi i sięga po słowo pisane dla tego tytułu a nie przedrukowuje innych mediów.  

Trzeba też wspomnieć na koniec o stronie materialnej w naszym kościele. Udało się wykonać prace związane z dociepleniem i izolacją sufitu nad chórem oraz pokryciem tej części kościoła drewnem w kolorze nawiązującym do pozostałych części sufitu. Nowa, przesuwna brama od ulicy Poprzecznej dokończyła ogrodzenie dotychczas zasunięte prowizoryczną siatką drucianą. Zaizolowaliśmy taras nad głównym wejściem do kościoła i poprawiliśmy blachę nad przedsionkiem. W kościele pojawiły się szklane drzwi i zabudowa pod chórem. Niebawem rozpoczną się prace kamieniarskie nad Kaplicą Chrystusa Króla (kaplica pojednania). Materiał (biały i czerwony kamień) jest już zgromadzony. W domu katechetycznym, wraz z czynnym udziałem młodzieży i księdza opiekuna oazy, udało się wyremontować i wyposażyć salę oazową. Niepokoi wilgoć pojawiająca się w przyziemiu Domu Katechetycznego i Plebanii co zapewne wymagać będzie interwencji.

Bóg zapłać za wszelkie wsparcie materialne składane szczególnie podczas tzw. tacy gospodarczej oraz przekazywane bezpośrednio na parafialne konto.

 

Statystyka Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w roku 2018

 

2015

2016

2017

2018

Chrzty

133

117

131

124

Śluby

17

15

14

16

Zapowiedzi przedślubne

75

79

66

100

Pogrzeby

98

93

66

124

Dzieci przyjmujące I – szą Komunię

79

126

141

177

Młodzież przyjmująca bierzmowanie

37

62

61

58

Każdego pierwszego piątku miesiąca kapłani odwiedzali ok. 100 chorych.
Świeccy szafarze Eucharystii zanosili komunię świętą w niedziele do 6 -15 osób.
Średni udział w niedzielnej Mszy św. (Dominicantes) – ok. 1833 osób (w dniu liczenia wiernych 21.10.2018)  – co daje ok. 16 %
Rozdaliśmy ok. 140.000 komunii św.

 1. Bartłomiej Gzella CR, proboszcz

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Szkolna 4, 30-648 Kraków

tel. (0-12) 655 02 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wola.xcr.pl, www.wola.zmartwychwstancy.pl

Kancelaria parafialna:

wtorek i czwartek 8.00 - 10.00 oraz 16.00 - 18.00,
sobota 8.00 - 10.00

 

W czasie trwania kolędy kancelaria czynna tylko w godz. 8.00—10.00.

W pilnych sprawach po wieczornej Mszy św.

 

Informator Świąteczny

 

Pasterka - 24.12 godz. 22.00 oraz 24.00

Boże Narodzenie 25.12 (wtorek) nie będzie Mszy św. o godz. 7.00, Pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego

Sylwester - 31.12 - Msza święta za zmarłych parafian w 2018 r., o godz. 16.00,

Msza św. na zakończenie roku z nabożeństwem dziękczynno - przebłagalnym, godz. 18.00

Nowy Rok (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki) – 1.01.2019 (poniedziałek) – Msze św. według porządku niedzielnego z wyjątkiem odwołanej o godz. 7.00.

 

Msze św. w niedziele i uroczystości

 

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00, 19.30, 

Spowiedź – 20 min. przed Mszą św.

Msze św. w dni powszednie 6.30, 7.30 (z wyjątkiem wakacji i Adwentu), 18.00.   

 

 

 

Plan Kolędy 2018/19

 

Kolęda „od drzwi do drzwi” odbywa się według terminarza w jednej części parafii. Pozostali mieszkańcy mogą zaprosić księdza do odwiedzin w terminie tzw. „kolędy na zaproszenia”. Indywidualne zaproszenia składać można do oznakowanej skrzynki z tyłu kościoła lub u księży. Termin odwiedzin na zaproszenia ustalimy indywidualnie i telefonicznie.

 • Kolęda trwa od godz. 16.00 do 21.00, a w soboty od 14.00 do 20.00.

 • Odwiedziny kolędowe przyjmujemy przy stole, na którym znaleźć się powinny: krzyż, świeca, kropidło, woda święcona oraz Pismo Święte i zeszyty do religii.

 • Osoby, które nie będą mogły przyjąć księdza w ustalonym terminie, a chcą to uczynić, mogą zgłosić się do odwiedzin w terminie „kolędy na zaproszenia”.

 

Kolęda „od drzwi do drzwi” w 2019 roku

 

2.01 środa —Gromady Grudziąż 21,19, Poturalskiego, Marcowa, Na łuku

3.01 czwartek —Gromady Grudziąż 17,23, Ossowaskiego

4.01 piątek —Gromady Grudziąż 15 i domki, Trybuny Ludów 48

5.01 sobota -Trybuny Ludów42,44,46

7.01 poniedziałek—Trybuny Ludów domki, Sławka 14, 16 i domki, Łużycka

8.01 wtorek —Sławka16c,18,20

9.01 środa —Sławka 17,19,21,23,25,27

10.01 czwartek—Turniejowa, Monterska, Dobczycka 25 i domki, Gołaśka

11.01 piątek —Sempołowskiej 5,7 i domki, Wspólna, Andrychowska, Podgwiezdna

12.01 sobota —Klonowica 24 i domki

14.01 poniedziałek—Pszenna 3,5,7 i domki

15.01 wtorek —Ondraszka, Karpińskiego, Łapanowska, Lirników

16.01 środa —Białoruska 17,19

17.01 czwartek—Białoruska 57,59,61,63,65, Heila 18,20

18.01 piątek —Heila 14,16,22

19.01 sobota —Heila 9,10,12

21.01 poniedziałek—(Początek kolędy na zaproszenia)

 

 

 

Adwent u Zmartwychwstańców

Roraty od poniedziałku do soboty – godz. 6.15

Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku – godz. 17.00

Na czas rorat odwołana jest Msza św. o godz. 7.30

Rekolekcje adwentowe – od 9.12 do 12.12.2018, prowadzi o. Marcin Ćwiek CR. Nauki w niedzielę podczas wszystkich Mszy św. Od poniedziałku do środy podczas Mszy św. o godz. 6.15, 9.00 i 18.00, oraz o godz. 19.30 tylko nauka,  wtorek 11.12 – dzień spowiedzi rekolekcyjnej (podczas porannych Mszy św. i od 17.00 do 20.00).